Năm 2020, Hà Nội có 220 dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ và đặc dụng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 4/12/2019 của HĐND TP Hà Nội.
"Bất thường" khi hàng loạt dự án phục vụ sản xuất nông nghiệp chậm tiến độ
nam 2020 ha noi co 220 du an chuyen doi muc dich dat trong lua rung phong ho va dac dung
UBND thành phố ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn thành phố...

Công văn nêu rõ, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố theo nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND thành phố; kịp thời đề xuất báo cáo UBND thành phố giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Căn cứ danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn thành phố được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND; nhu cầu sử dụng đất năm 2020, các điều kiện về đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì phối hợp với các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất, trình UBND thành phố ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn thành phố...

Theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 4/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội, danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020 của thành phố là 2.167 dự án với diện tích hơn 7.726ha; 220 dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong năm 2020 với diện tích hơn 361ha.

Theo Hà Nội Mới
Xem phiên bản mobile