Năm 2019: Trên 16.200 lượt công dân được tiếp định kỳ

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN-TC) là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và thường xuyên, trong năm qua lãnh đạo TP Hà Nội luôn quan tâm, quán triệt thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực.
Kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh liên quan đên lĩnh vực lao động, người có công Trước thềm Đại hội Đảng: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế vụ việc tố cáo đông người Chú trọng công tác tiếp dân, bám sát đến cùng các vụ việc Văn hóa công sở ở Hà Nội: Thực hiện nghiêm, tăng kỷ luật, nâng hiệu quả

Theo báo cáo của Thanh tra thành phố, năm 2019 chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC đã được nâng cao. UBND thành phố đã yêu cầu các cấp, ngành tăng cường tiếp, đối thoại với công dân, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo.

Thành phố cũng chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

nam 2019 tren 16200 luot cong dan duoc tiep dinh ky
Quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị đối thoại TTHC với công dân

Năm 2019, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp thường xuyên trên 29.580 lượt công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ trên 16.200 lượt công dân. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp tổ chức đối thoại với đại diện công dân của một số đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp.

Năm 2019, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận và xử lý 35.520 đơn KNTC và trên 25.870 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện (trong đó có nhiều đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện thụ lý).

Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, GPMB, quản lý trật tự xây dựng, quản lý và sử dụng nhà chung cư, chế độ chính sách… Nhìn chung, số đơn nêu trên đã được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2019, toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 2.589 vụ khiếu nại, đã giải quyết 2.240 vụ, đạt tỷ lệ 86,5%. Số vụ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết cho thấy khiếu nạn đúng 195 vụ (8,7%), khiếu nại sai là 1.607 vụ (71,7%). Khiếu nại có đúng có sai là 187 vụ (8,3%), rút đơn khiếu nại, hòa giải thành là 251 vụ (11,3%).

Đối với đơn thư tố cáo, năm 2019, toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 854 vụ; đã giải quyết 702 vụ; đạt tỷ lệ 82,2%. Số vụ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết: trong năm 2020, Thanh tra thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, phòng chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Quy định của Trung ương và thành phố về công tác này.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc KNTC, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; phấn đấu tổ chức thực hiện đạt tỷ lệ trên 90% đối với các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo; tăng cường hoạt động của các tổ công tác của UBND thành phố và của Thanh tra thành phố để tiếp tục kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài nhằm đạt được mục tiêu giảm KNTC đông người, vượt cấp...

Diệp Anh
Xem phiên bản mobile