Mục tiêu kinh tế tư nhân Việt Nam đóng góp 48-49% GDP không đạt

Mục tiêu đến năm 2020, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đóng góp 48 - 49% GDP theo Nghị quyết 35/NQ-CP là không đạt.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi ADB: Kinh tế Việt Nam năm 2020 tăng trưởng 1,8%

Thông tin trên được nêu ra trong dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến hoàn thiện.

Mục tiêu kinh tế tư nhân Việt Nam đóng góp 48-49% GDP không đạt
Mục tiêu đến năm 2020, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đóng góp 48 - 49% GDP theo Nghị quyết 35/NQ-CP là không đạt

Theo dự thảo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam so với tổng số doanh nghiệp trung bình giai đoạn 2016-2019 không khác nhiều so với giai đoạn 2011-2015. Số doanh nghiệp này hiện chiếm khoảng hơn 96% số doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù chiếm đa số về số lượng nhưng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn 2016-2019 chỉ dao động trong khoảng 43% GDP, không đạt được mục tiêu đóng góp 48-49% GDP.

"Vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển sự đóng góp của khu vực này vào nền kinh tế, đặt ra bài toán lớn cho các chiến lược và chính sách giai đoạn tới'', Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Mặc dù vậy, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một điểm sáng cần ghi nhận trong giai đoạn 2016-2020 là tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước không phải cao nhất, nhưng chỉ thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xu hướng tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực này có chiều hướng đilên và trong hai năm 2018-2019, tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP cả nước lần lượt là 7,3% và 8,9%. Trong khi đó tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài lại có xu hướng đi xuống rõ rệt.

''Nếu duy trì được xu hướng tăng và có mức tăng đột phá thì mục tiêu đóng góp 48-49% GDP của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam có thể sớm đạt được trong thời gian tới'', Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile