Mục tiêu GDP năm 2024 tăng 6 - 6,5% là một nhiệm vụ khó

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6 - 6,5% vẫn là một nhiệm vụ khó, bởi tình hình còn khó khăn, chưa thể dự báo được.
Mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5 - 7% giai đoạn 2021 - 2025 vô cùng khó khăn

Nhận định trên được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ, diễn ra chiều 6/12.

Theo ông Phương, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV vừa mới kết thúc đã thông qua Nghị quyết 103 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Một trong những mục tiêu rất quan trọng của Nghị quyết 103 là tăng trưởng kinh tế. Nghị quyết của Quốc hội đề ra mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là 6 - 6,5% trên tinh thần quán triệt vững các kết luận của Trung ương Đảng, cũng như trên cơ sở phân tích cụ thể các thuận lợi, khó khăn và khả năng đạt được mục tiêu năm 2024.

Nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra, Nghị quyết 103 của Quốc hội cũng đã nêu 12 nhóm giải pháp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong năm 2024, Quốc hội đã quyết nghị ưu tiên tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trước nội dung ổn định kinh tế vĩ mô.

Mục tiêu GDP năm 2024 tăng 6 - 6,5% là một nhiệm vụ khó
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương.

Điều đó cho thấy quyết tâm của toàn hệ thống cũng như của Chính phủ về việc thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phục hồi và bù đắp lại những hạn chế, giảm sút trước đây do tác động khách quan của đại dịch COVID-19 cũng như các tác động của kinh tế thế giới trong năm 2023.

Trong công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết 103 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng Nghị quyết số 01 của Chính phủ để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2024.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình dự thảo đầu tiên của Nghị quyết 01 năm 2024 để các thành viên Chính phủ cho ý kiến, sau đó bộ sẽ tiếp thu, hoàn thiện để trình tại phiên họp Chính phủ với các địa phương vào đầu tháng 1/2024, tổng kết lại năm 2023 và triển khai năm 2024.

Ông Phương đánh giá, đây là nghị quyết trọng tâm, xương sống trong các chỉ đạo điều hành của Chính phủ cho cả năm 2024. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh các giải pháp tập trung phục vụ mục tiêu ưu tiên là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và phấn đấu đạt được mục tiêu 6 - 6,5%.

Trong dự thảo Nghị quyết 01, chủ đề điều hành năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một nội dung quan trọng với Chính phủ là có phương châm phát triển bứt phá, tận dụng được các cơ hội.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chia sẻ về cơ hội để chúng ta tăng tốc, phát triển bứt phá trong năm 2024.

Theo đó, các kết quả cuối năm 2023 hiện nay cơ bản rất tích cực, mặc dù không đạt những mục tiêu cao như chúng ta kỳ vọng hay đặt ra ban đầu, nhưng trong bối cảnh quốc tế, khu vực như hiện nay thì kết quả như vậy là rất tích cực, tạo đà tốt cho việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng thời, qua rà soát các động lực tăng trưởng kinh tế cho thấy cả 3 mặt về đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều có cơ hội tăng trưởng tốt trong năm 2024.

Cụ thể, về xuất khẩu, chúng ta đang có đà phục hồi tháng sau tốt hơn tháng trước, dần dần lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu.

Đối với tiêu dùng, hiện nay tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã trên 9%, tiệm cận mức 2 con số.

Còn trong lĩnh vực đầu tư, một lĩnh vực hết sức quan trọng, cả 3 mặt gồm đầu tư nhà nước, đầu tư FDI, đầu tư tư nhân, cơ hội đầu tư trong năm 2024 là khá tốt, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài, do các kết quả của ngoại giao kinh tế năm 2023 đem lại, đặc biệt là đầu tư trong lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, chip bán dẫn, ngành nghề khác phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, mặc dù đầu tư tư nhân mặc dù năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, tác động của các bất cập thị trường trong nước như thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, nhưng qua đánh giá sơ bộ cho thấy năm 2024, khả năng phục hồi và hoạt động trở lại của các thị trường này khá tốt.

Mặc dù vậy, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đánh giá, khả năng thực hiện mục tiêu GDP đạt 6 - 6,5% năm 2024 là một nhiệm vụ khó, bởi vẫn còn tiếp tục các khó khăn mà đến nay chưa thể dự báo được.

Hậu Lộc
Phiên bản di động