Mức thưởng Tết ở Hà Nội và TP HCM

Thưởng Tết ở Hà Nội cao nhất 400 triệu đồng. Trong khi đó, ở TP HCM lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Mức thưởng Tết Nguyên đán tại TP. HCM cao nhất hơn 1 tỉ đồng Ngày Tết nói chuyện 'đại gia' địa ốc: Thưởng Tết căn hộ, xe hơi, tiền mặt cả khối

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã thông báo nhanh về tình hình tiền lương năm 2020, mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên cơ sở báo cáo của hơn 6.325 doanh nghiệp.

Theo đó, về mức lương, người lao động tại các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt mức tiền lương trung bình năm 2020 là 6 triệu đồng/người/tháng. Cao nhất là 30 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 4,73 triệu đồng/người/tháng.

Tại các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền lương bình quân người lao động nhận được trong năm 2020 là 6 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, người có mức tiền lương trung bình cao nhất là hơn 185 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 4,9 triệu đồng/người/tháng.

Mức thưởng Tết ở Hà Nội và TP HCM
Ảnh minh họa

Tại khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tiền lương bình quân của người lao động năm 2020 là 6,3 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất 180 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất là 4,73 triệu đồng/người/tháng.

Về thưởng Tết, các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người, cao nhất là 5 triệu đồng/người, thấp nhất là 500 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu bình quân là 3,5 triệu đồng/người, tăng 5,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.

Đối với các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch cho người lao động trung bình là 600 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người, thấp nhất là 400 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 3,8 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động có mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 750 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và thấp nhất là 320 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 4,45 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và thấp nhất là 750 nghìn đồng/người.

Tại TP HCM, qua khảo sát tình hình lương, thưởng Tết của 1.035 doanh nghiệp, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 990 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngành tài chính ngân hàng. Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 1,076 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh.

Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch ở TP HCM là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2019. Trong khi đó, mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán là 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2019.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile