Một số thiết bị có thể sử dụng để gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, giám thị cần chú ý thí sinh tóc dài trùm tai, gáy; hay để tay lên mặt, tai vì thiết bị gian lận trong tai có thể gây khó chịu. Để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng thiết bị công cao, cán bộ coi thi nghiêm cấm thí sinh mang thiết bị vào phòng thi; nêu rõ hậu quả nếu cố tình vi phạm để răn đe trước.
Xem phiên bản mobile