Mỗi tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường

Trong 11 tháng năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và chờ giải thể đều tăng mạnh.
Thủ tướng: Phải có cảm xúc trước vướng mắc của người dân, doanh nghiệp Các doanh nghiệp đang thiếu vốn nghiêm trọng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2023 có 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 18% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 11/2023, cả nước cũng có 6.598 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,7% và tăng 29,5%; có 1.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,9% và tăng 1,5%.

Tính chung 11 tháng năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 85,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước; gần 57,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,3%; gần 16,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4%.

Như vậy, bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Mỗi tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường
Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 11/2023, cả nước có 14.267 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 153,6 nghìn tỷ đồng, giảm 7,6% về số doanh nghiệp nhưng tăng 22% về vốn đăng ký so với tháng trước.

Trong tháng, cả nước còn có 6.562 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,6% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 11 tháng năm 2023, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.366,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6% về số doanh nghiệp, giảm 7,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong 11 tháng qua, cả nước còn có gần 55,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 2,5% so với 11 tháng năm 2022, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 201,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, bình quân một tháng có 18,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Hậu Lộc
Phiên bản di động