Mỗi tháng Chính phủ trả nợ hơn 26.800 tỷ đồng

Cả nợ trong và ngoài nước, mỗi tháng Chính phủ trả nợ khoảng 26.820 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 8 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trả nợ của Chính phủ trong tháng 9/2020 khoảng 18.633 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 10.154 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 8.479 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 241.375 tỷ đồng (tương đương với 65,8% kế hoạch cả năm), trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.950 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 60.425 tỷ đồng.

Mỗi tháng Chính phủ trả nợ hơn 26.800 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Trong khi đó, về ký kết và huy động vốn vay nước ngoài của Chính phủ, trong 9 tháng năm 2020, Chính phủ đã ký kết 9 Hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 957 triệu USD.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 25/9/2020, Bộ này đã thực hiện phát hành 223,34 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch năm 2020 để chi trả nợ trái phiếu đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 9/2020 ước đạt 125 nghìn tỷ đồng, đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn và xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh về phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai.

Luỹ kế chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1.113,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi trả nợ lãi đạt gần 80,7 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên đạt 756,9 nghìn tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Ở chiều ngược lại, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 9/2020 ước đạt 96,6 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện 9 tháng đạt 975,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách Trung ương ước đạt 60,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 69,8% dự toán).

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile