Mỗi ''sếp'' trong HĐQT Petrolimex thu nhập xấp xỉ 1,2 tỷ đồng năm nay

Năm 2019, tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT Petrolimex là khoảng 8,36 tỷ đồng. Hiện HĐQT của tập đoàn có 7 thành viên nên bình quân mỗi người thu nhập xấp xỉ 1,2 tỷ đồng năm nay.
Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex bị cưỡng chế thuế gần 3,8 tỷ đồng Petrolimex bán thành công 12 triệu cổ phiếu quỹ, thu về hơn 700 tỷ đồng Petrolimex cuối cùng cũng bán thành công 12 triệu cổ phiếu quỹ

Ngày 26/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra cùng ngày.

Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Cụ thể, năm 2018, Petrolimex đạt 191.932 tỷ đồng doanh thu hợp nhất; lợi nhuận hợp nhất trước thuế 5.043 tỷ đồng và chia cổ tức 26%. Năm 2019, Tập đoàn đặt kế hoạch 195.000 tỷ đồng doanh thu, 5.025 lợi nhuận trước thuế và chia cổ tức tối thiếu là 12%.

moi sep trong hdqt petrolimex thu nhap xap xi 12 ty dong nam nay
Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp thường niên 2019 của ĐHĐCĐ Petrolimex.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ Petrolimex cũng đã thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát. Trong đó, thù lao và tiền lương của các thành viên HĐQT là 7.740.092.000 đồng và tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát là 3.839.000.000 đồng.

Về phương án quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2019 là 8.361.556.000 đồng và của các thành viên Ban kiểm soát là 4.519.231.000 đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tính đến cuối năm 2018, thành viên Hội đồng quản trị của Petrolimex có 7 người gồm Chủ tịch Phạm Văn Thanh và 6 Ủy viên gồm: ông Phạm Đức Thắng, ông Nguyễn Thanh Sơn, ông Trần Ngọc Năm, ông Lê Văn Hướng, ông Nguyễn Anh Dũng, ông Yoshihiro Sato. Như vậy, bình quân mỗi người thu nhập xấp xỉ 1,2 tỷ đồng năm nay.

Trong khi đó, Ban kiểm soát Petrolimex có 5 thành viên, gồm ông Đinh Viết Tiến là Trưởng ban và 4 Ủy viên gồm: ông Nguyễn Vinh Thanh, ông Tống Văn Hải, bà Phạm Thị Dung, bà Hoàng Mai Ninh. Như vậy, năm 2019, bình quân mỗi người trong Ban kiểm soát thu nhập khoảng 900 triệu đồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2019 của Petrolimex cho thấy, tổng số lao động tại ngày 31/12/2018 trên toàn Tập đoàn khoảng 25.000 người. Trong đó, số lao động thuộc khối kinh doanh xăng dầu là 18.115 người, giảm 154 lao động so với số lao động thực tế sử dụng tại thời điểm 1/1/2018, thấp hơn 518 lao động so với kế hoạch (đã loại trừ lao động vận tải bàn giao về PTC).

Trong khi đó, thu nhập thực chi bình quân năm 2018 của người lao động các công ty khoảng 11,26 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,7% so với thực hiện năm 2017. Tiền lương thực chi bình quân năm 2018 của người lao động các công ty khoảng 9,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,4 % so với thực hiện năm 2017 (9,49 triệu đồng/người/tháng).

Trong đó, chi từ nguồn quỹ tiền lương năm 2018 khoảng 8,0 triệu đồng/người/tháng, chi từ nguồn quỹ tiền lương năm 2017 chuyển sang bình quân là 1,9 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập và tiền lương bình quân năm 2018 tăng 4,7% và 4,4% so với thực hiện năm 2017 do tăng sản lượng, năng suất của hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là bán lẻ (sản lượng bán lẻ tăng 5,0% so với thực hiện năm 2017).

Văn Huy
Xem phiên bản mobile