Mỗi ngày Petrolimex thu lãi tiền tỷ từ kinh doanh xăng dầu

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là 1.628 tỷ đồng, chiếm 53% lợi nhuận hợp nhất.
Nợ phải trả Tập đoàn Xăng dầu VN tăng lên hơn 35.200 tỷ đồng Petrolimex chào bán 20 triệu cổ phiếu quỹ lấy tiền kinh doanh Lo ngại tính hiệu quả dự án kho chứa LNG 700 triệu USD của Petrolimex

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, nhiên liệu hàng không, vận tải xăng dầu,…) là 91.696 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 tháng năm 2019 là 54,9 USD/thùng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 3.060 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch và tăng 8% so với cùng kỳ.

moi ngay petrolimex thu lai tien ty tu kinh doanh xang dau
Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petrolimex là 1.628 tỷ đồng

Trong đó, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu là 1.628 tỷ đồng (chiếm 53% lợi nhuận hợp nhất) và lợi nhuận trước thuế các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu là 1.432 tỷ đồng (lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 380 tỷ đồng; kinh doanh gas đạt 104 tỷ đồng; vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 122 tỷ đồng; lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 312 tỷ đồng; kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 64 tỷ đồng; kinh doanh kho đạt 131 tỷ đồng; kinh doanh khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, công nghệ thông tin, dịch vụ… và hoạt động tài chính, thu nhập khác đạt 319 tỷ đồng).

Theo Petrolimex, tổng số nộp ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của tập đoàn là 21.350 tỷ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong báo cáo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Petrolimex cho biết sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phương án giảm vốn Nhà nước theo quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và phương án sáp nhập PGBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc.

Theo công báo trong báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm, tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Petrolimex đạt 57.787 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 11.009 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn 8.310 tỷ đồng, tài sản cố định hữu hình 13.029 tỷ đồng (nguyên giá là 31.323 tỷ đồng).

Cũng tại thời điểm ngày 30/6/2019, Petrolimex đang gánh khoản nợ phải trả lên tới 35.237 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn tới 33.543 tỷ đồng, nợ dài hạn chỉ 1.693 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị, hiện nay, Nhà nước (đại diện là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) là cổ đông lớn nhất của Petrolimex, nắm giữ 75,87% vốn, và theo kế hoạch sẽ giảm xuống 51% trong thời gian tới. JX Nippon Oil & Enegry Việt Nam là cổ đông lớn còn lại, đang sở hữu 8% vốn.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile