Mỗi ngày Petrolimex lãi hơn 7 tỷ đồng từ kinh doanh xăng dầu

Sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2018 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt 9.927.375 m3/tấn, tăng 2% so với cùng kỳ 2017; lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu là 2.693 tỷ đồng.
moi ngay petrolimex lai hon 7 ty dong tu kinh doanh xang dau

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, …) là 191.933 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân năm 2018 là 64,9 USD/thùng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2018 là 5.093 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 106% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2018 là 9.927.375 m3/tấn, tăng 2% so với cùng kỳ 2017, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu là 2.693 tỷ đồng. Như vậy, tính bình quân mỗi ngày Petrolimex lãi hơn 7 tỷ đồng từ kinh doanh xăng dầu.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu cũng mang về khoản lợi nhuận trước thuế là 2.400 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 739 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 206 tỷ đồng; lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 307 tỷ đồng; lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 423 tỷ đồng; kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 123 tỷ đồng; kinh doanh kho đạt 251 tỷ đồng; lợi nhuận từ các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ… đạt 351 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế, tổng lợi nhuận hợp nhất năm 2018 của Petrolimex đạt 4.113 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là 3.713 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 17,7%. Cũng trong năm 2018, tổng số nộp ngân sách của tập đoàn là 38.650 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2017.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile