Mỗi ngày có xấp xỉ 272 doanh nghiệp dừng hoạt động

Trong 7 tháng đầu năm 2019, cả nước có 57.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, chờ làm thủ tục giải thể và đã hoàn tất thủ tục giải thể. Như vậy, bình quân mỗi ngày có xấp xỉ 272 doanh nghiệp dừng hoạt động.
Gần 2,5 triệu tỷ đồng rót vào nền kinh tế trong 7 tháng Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Sơn Đại Bàng bị phạt 350 triệu đồng Lợi nhuận Tổng Công ty chăn nuôi tụt dốc do dịch tả lợn Châu Phi

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2019, có 2.501 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 6,4%; có 2.471 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 15,7%; có 1.434 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,4%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 7 tháng năm nay là 23,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, có gần 9 nghìn doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 38,8%), tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; có 3,4 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,5%), tăng 11,1%; có 2,9 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 18%; có 1,4 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 6,1%), tăng 20,8%; có 1,3 nghìn doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 5,8%), tăng 9,6%; có 1,2 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,1%), tăng 10,7%...

Trong 7 tháng năm 2019 còn có 24,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 11,8 nghìn doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018, chiếm 47,4% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; doanh nghiệp thông báo giải thể là 7,6 nghìn doanh nghiệp, chiếm 30,6% và 5,4 nghìn doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 22%.

Ngoài ra, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng năm 2019 là 9,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 8,4 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,4% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 18,9%.

Theo Tổng cục Thống kê, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 3,8 nghìn doanh nghiệp (chiếm 40,7%), tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 10,8%), giảm 7,2%; xây dựng có 926 doanh nghiệp (chiếm 10%), tăng 16,9%.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile