Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

TTTĐ - Sáng 2/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021.
Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới Mặt trận Tổ quốc các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba Thường trực Ban Bí thư: Phát huy vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêmTổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2021, trong bối cảnh vừa cả nước vừa chung tay phòng, chống dịch Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, MTTQ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng Chính phủ, chính quyền các cấp để vận động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung vào việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội IX của MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nắm bắt tình hình Nhân dân; Đồng thời, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm; Phát huy mạnh mẽ vai trò trong giám sát, phản biện xã hội để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhân dân...

Triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2021 tới các điểm cầu trên cả nước, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban MTTQ các cấp tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp ở xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử; Tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ thực hiện quyền giám sát việc bầu cử thông qua việc cử đại diện của Ủy ban MTTQ tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, HĐND hoặc tự mình tổ chức các đoàn giám sát thực hiện các công việc bầu cử.

Theo đồng chí Hầu A Lềnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận là tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND. Trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thuộc khối MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp, cần cân nhắc đến yếu tố trẻ tuổi để cử tri dễ đồng thuận trong quá trình bỏ phiếu hoặc có biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình vận động bầu cử để tăng khả năng trúng cử. Ngoài ra, cần quan tâm đến người ứng cử ĐBQH là dân tộc thiểu số và tôn giáo bởi thực tiễn hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập.

Bên cạnh nhiệm vụ bầu cử, năm 2021, MTTQ cũng đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; Củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; Phát huy vai trò Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước..

Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội dự tại điểm cầu Hà Nội
Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội dự tại điểm cầu Hà Nội

Tại hội nghị, ý kiến từ MTTQ các địa phương đều cho rằng, từng năm, Mặt trận nên đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nhất để tập trung triển khai. Riêng với năm 2021 cần tính đến bối cảnh còn dịch Covid-19, ưu tiên cho công tác bầu cử, vận động Nhân dân thực hiện “mục tiêu kép”.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các cấp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng một cách cụ thể, đề ra được nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sát thực.

Chương trình hành động cần phải thể hiện rõ cần làm gì, làm như thế nào căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và những điểm mới về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước, những đột phá về thể chế, về tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh tế số, xã hội số …

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Trần Thanh Mẫn đã nêu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội Đảng 13 có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận để Mặt trận các cấp chú trọng thực hiện, điển hình như: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân; Đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Phát huy sức mạnh của nền văn hóa, con người Việt Nam; Thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam mong muốn, mỗi cán bộ Mặt trận trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình luôn gương mẫu, nhanh chóng bắt nhịp hiệu quả với công việc, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile