Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

TTTĐ - Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã nỗ lực vượt bậc, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chủ động, linh hoạt, giải quyết những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn; Làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong Nhân dân…
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới Mặt trận Tổ quốc các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba Thường trực Ban Bí thư: Phát huy vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng

Tham luận tại Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sáng nay (5/3), đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, cho biết: Năm 2020, cùng với cả hệ thống chính trị thành phố, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã nỗ lực vượt bậc, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chủ động, linh hoạt tổ chức, triển khai các hoạt động, giải quyết những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn; Làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, sáng tạo trong vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tham luận tại hội nghị
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tham luận tại hội nghị

Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đã nỗ lực, quyết tâm, chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động thích ứng với tình hình mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua được nâng lên, đặc biệt là trong việc tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân chung tay chia sẻ, ủng hộ các hoạt động, hỗ trợ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giúp đỡ người nghèo với tổng số tiền huy động được lớn nhất từ trước đến nay.

Đồng thời, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội được đẩy mạnh ở các cấp. MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động thành lập các đoàn giám sát độc lập việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của HĐND, UBND cùng cấp; giám sát công tác giải quyết đơn thư… Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các nhân sỹ, trí thức tiếp tục được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã tham gia có hiệu quả công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17; Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về MTTQ Việt Nam, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khẳng định công tác Mặt trận năm 2020 được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhấn mạnh, đạt được kết quả trên là do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy Hà Nội;

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có sự chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên của thành phố. Mặt trận các cấp đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động để thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát huy dân chủ, sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của Nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình công tác của Mặt trận. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, các tầng lớp Nhân dân nên đã tạo được sự đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin, động viên được nguồn lực to lớn của Nhân dân.

Xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của công tác Mặt trận trong năm 2021, với tinh thần “Thi đua là yêu nước”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, Mặt trận các cấp thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao; Triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2021 theo chủ đề năm công tác của thành phố đã xác định.

Cùng với đó,Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đặc biệt là công tác hiệp thương, giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định của luật, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Đảng và Nhân dân.

MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; Tiếp tục thực hiện, tuyệt đối không chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19; Đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân; Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

MTTQ thành phố cũng xác định khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác Mặt trận của từng cấp; Hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hoá các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô; Tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chủ động, trách nhiệm, quyết liệt và bản lĩnh trong thực hiện công tác Mặt trận.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile