Mặt trận Tổ quốc phải là nơi mọi người nói lên tiếng nói của mình

 Mặt trận các cấp phải thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội; là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.        
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với cư dân phường Láng Hạ Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đối thoại với đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mặt trận Tổ quốc phải thực sự là trung tâm đoàn kết Cần phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ông Giàng A Tông tái cử chức chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới
mat tran to quoc phai la noi moi nguoi noi len tieng noi cua minh
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Mặt trật tổ quốc các tỉnh Duyên hải miền Trung

Sáng 10/12, tại TP Hội An, tỉnh (Quảng Nam), ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UB Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Cụm Duyên hải miền Trung năm 2019.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết công tác thi đua giữa các tỉnh trong Cụm thi đua chính là dịp để đánh giá kết quả công tác mặt trận trong năm qua. Đồng thời, để Ủy ban MTTQ Việt Nam tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương. Làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội; là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình.

Cụm trưởng Võ Xuân Ca, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Quảng Nam cho biết: Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, sự phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp trong năm vừa qua đã tăng cường tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, bằng nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng: Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thuộc Cụm thi đua Duyên hải miền Trung, cần tích cực đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thiết thực và tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận còn những hạn chế, bất cập, cần có các giải pháp để khắc phục. Đó là nội dung và phương thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân vẫn chưa đáp ứng kịp thời trước những biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội.

mat tran to quoc phai la noi moi nguoi noi len tieng noi cua minh

Trao cờ thi đua cho Cụm trưởng các tỉnh Duyên hải miền Trung tại hội nghị

Kết luận hội nghị tổng kết 2019, ông Hầu A Lềnh đánh giá, hội nghị đã thể hiện được tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, thẳng thắn trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để nâng cao chất lượng công tác Mặt trận các tỉnh Duyên Hải miền Trung.

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ trong năm 2020, ông Lềnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác Mặt trận; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với các cấp Mặt trận và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đồng thời, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Mặt trận trong thời gian đến. MTTQ phải xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu Ủy ban MTTQ VN tỉnh Khánh Hòa làm Cụm trưởng Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2020 gồm các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Minh Hải
Xem phiên bản mobile