Mạnh dạn phân cấp, phân quyền, tăng tự chủ cho Hà Nội

Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần mạnh dạn phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự quyết cho chính quyền TP Hà Nội để thực hiện cải cách bộ máy, thủ tục hành chính.
Hà Nội rất cần lực lượng báo chí, truyền thông đủ mạnh Cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ từng cấp chính quyền Hà Nội Cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội về cải tạo chung cư cũ

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam), dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần có những quy định tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự quyết cho chính quyền TP Hà Nội để thực hiện cải cách bộ máy, thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó là làm rõ trách nhiệm trực tiếp gắn với thẩm quyền, giải trình trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Cùng quan điểm, đại biểu Đỗ Thị Lan (đoàn Quảng Ninh) đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu quy định chính quyền thành phố phân cấp cho cấp dưới, hoặc cơ quan Nhà nước cấp dưới quyết định thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm giảm áp lực công việc cho chính quyền thành phố và giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Mạnh dạn phân cấp, phân quyền, tăng tự chủ cho Hà Nội
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM).

Tương tự, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) cho rằng, Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quan trọng quốc gia, trái tim của cả nước, đô thị đặc biệt quan trọng, bộ mặt quốc gia, cửa ngõ giao lưu, hội nhập quốc tế và thường xuyên đón tiếp các nguyên thủ quốc gia.

Do đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, việc phân cấp, ủy quyền cho Hà Nội nhiều hơn nữa là rất cần thiết.

Trên cơ sở đó, đại biểu mong muốn lãnh đạo Thủ đô nên ưu tiên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ hơn là lĩnh vực kinh tế.

Theo ông Ngân, Hà Nội cần tập trung bảo tồn các di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, giá trị văn hóa người Hà Nội, đặc biệt vị trị có giá trị lịch sử thiêng liêng tại các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng...

“Trong Điều 5 của dự thảo luật nêu rõ, việc xây dựng và phát triển, bảo vệ Thủ đô là trách nhiệm chung của các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân cả nước. Khoản 3 Điều 5 cũng nêu rõ, Nhà nước ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho Thủ đô Hà Nội”, đại biểu phân tích thêm.

Hậu Lộc
Phiên bản di động