Mặc virus corona, doanh nghiệp Việt vẫn 'đổ xô' thành lập mới

Trong tuần từ 10/2 - 15/2, Việt Nam có 2.413 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 40,0% so với tuần trước đó.
Dòng vốn mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Theo dữ liệu liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong tuần từ ngày 10/2 đến 15/2 (thời gian diễn ra dịch virus corona), tình hình đăng ký doanh nghiệp có sự ổn định trở lại.

Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới có 2.413 doanh nghiệp, tăng 40,0% so với tuần trước đó; số vốn đăng ký là 25.816 tỷ đồng, tăng 27,3%; số lao động đăng ký có 15.425 lao động, tăng 4,1%.

mac virus corona doanh nghiep viet van do xo thanh lap moi

Trước đó, tuần từ ngày 3/2 đến 8/2, Việt Nam có 1.723 doanh nghiệp, tăng 490,1% so với tuần từ 27/1 đến ngày 1/2; số vốn đăng ký là 20.284 tỷ đồng, tăng 570,9%; số lao động đăng ký có 14.824 lao động, tăng 580,3%.

Được biết, trong tuần từ ngày 10/2 đến 15/2, loại hình công ty TNHH một thành viên có 1.533 doanh nghiệp (chiếm 63,5% và tăng 483 doanh nghiệp so với tuần trước đó); loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên có 500 doanh nghiệp (chiếm 20,7% và tăng 124 doanh nghiệp).

Trong khi đó, loại hình công ty cổ phần có 357 doanh nghiệp (chiếm 14,8% và tăng 73 doanh nghiệp); loại hình doanh nghiệp tư nhân có 23 doanh nghiệp (chiếm 1,0% và tăng 10 doanh nghiệp ) và cuối cùng là loại hình công ty hợp danh không có doanh nghiệp đăng ký mới.

Về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới, hầu hết các loại hình doanh nghiệp của tuần này đều tăng so với tuần trước đó, bao gồm: loại hình doanh nghiệp tư nhân có tỷ lệ tăng nhiều nhất là 76,9%; tiếp đến là loại hình công ty TNHH một thành viên tăng 46,0%; loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên tăng 33,0% và loại hình công ty cổ phần tăng 25,7%.

Cũng theo dữ liệu của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong tuần từ 10/2 đến ngày 15/2, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có 275 doanh nghiệp, giảm 14,6% so với tuần trước đó; số doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 93 doanh nghiệp, giảm 39,2%; số doanh nghiệp giải thể là 316 doanh nghiệp, giảm 16,4%. Trong khi đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động có 343 doanh nghiệp, tăng 67,3% so với tuần trước đó.

Văn Thành Nhân
Xem phiên bản mobile