Lý giải nguyên nhân giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất 12 năm

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra một số nhóm nguyên nhân và giải pháp để Việt Nam đạt được kết quả tăng trưởng 8,02%, mức cao nhất 12 năm trở lại đây.
Các động lực chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam Kinh tế Việt Nam năm 2022 tăng trưởng cao nhất 12 năm INFOGRAPHIC kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022: Vượt qua thách thức, phục hồi mạnh mẽ!

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, vừa qua, để phục vụ cho phiên họp Chính phủ, bộ này có xây dựng một báo cáo tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2022 để phục vụ xây dựng Nghị quyết 01 mới của năm 2023 của Chính phủ.

Trong Nghị quyết 01 năm 2022 có 12 nhóm nhiệm vụ lớn và chẻ ra hơn 200 nhiệm vụ, giải pháp nhỏ, cho thấy khối lượng công việc khổng lồ của các bộ, ngành, địa phương triển khai trong năm 2022 để đóng góp vào kết quả chung của cả nước.

Theo ông Trần Quốc Phương, công tác điều hành của Chính phủ cũng rất thường xuyên liên tục và có những nghị quyết thường kỳ cũng như các nghị quyết mang tính chuyên đề, đặc biệt đối với các lĩnh vực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc khó khăn, hay nghị quyết về giải ngân vốn đầu tư công… và hàng loạt giải pháp mang tính chuyên ngành của các bộ chủ quản cũng như của các địa phương.

Lý giải nguyên nhân giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất 12 năm
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, để có được thành quả trên trước hết xuất phát từ đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong các lĩnh vực từ phòng chống dịch cho đến tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh…

"Từ những chủ trương đúng đắn như vậy, hệ thống cơ quan của Chính phủ cũng như cơ quan của Quốc hội đã có những quyết sách, chính sách kịp thời, hiệu quả, tác động đến các mặt của nền kinh tế để đạt được kết quả tích cực hơn", ông Phương nói.

Trên cơ sở các cái quyết sách đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong năm vừa qua hết sức quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả.

Bên cạnh đó, một nhóm giải pháp không thể bỏ qua là công tác tổ chức, triển khai thực hiện ở các bộ, ngành và địa phương.

Theo ông Phương, trong năm vừa qua, các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp hết sức mạnh mẽ và đạt được kết quả rất tích cực. Nổi bật lên về công tác điều hành sản xuất kinh doanh, giá cả, chính sách tài khóa, tiền tệ cũng như giải ngân vốn đầu cư công…

"Tất cả những mảng lớn như vậy đều có những chính sách hết sức linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ", lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Cuối cùng, một nhóm giải pháp khác rất quan trọng là sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí và sự ủng hộ của Nhân dân, doanh nghiệp trong việc triển khai các nhóm giải pháp, trong đó có cả sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực về hỗ trợ nguồn lực và hỗ trợ tư vấn chính sách, tham mưu giúp cho Việt Nam có những quyết sách rất chính xác.

Hậu Lộc
Phiên bản di động