Lục Ngạn - Bắc Giang: Mùa vải chín

Những hình ảnh được ghi nhận tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vào đầu tháng 6 năm 2021 - nơi nổi tiếng với đặc sản vải thiều.
Lục Ngạn - Bắc Giang: Ở đâu có việc khó, ở đó có Đoàn Thanh niên Hơn 40% sản lượng vải chín sớm của Lục Ngạn được xuất khẩu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang viết "thư ngỏ" quảng bá vải thiều

Video có sử dụng nhạc của bài hát: Bắc Giang một khúc ân tình - Sáng tác: Nguyễn Công Chức.

Doãn Hưng - Quang Chương - Vi Hải
Xem phiên bản mobile