Luân chuyển, điều động cán bộ công khai, nghiêm túc, hiệu quả

Quận Hà Đông cần định kỳ chuyển đổi vị trí công tác bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình quy định để tạo sự thống nhất, đoàn kết.
Lượng điện tiêu thụ trong ngày tại Hà Nội cao chưa từng có Khơi thông nguồn lực, phát huy giá trị các "địa chỉ đỏ" trong phát triển du lịch Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội thăm, tặng quà chiến sỹ Đinh Văn Dương

Sáng 28/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, Quy định số 07-QĐ/TU, Quy định số 05-QĐ/TU và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Luân chuyển, điều động cán bộ công khai, nghiêm túc, hiệu quả
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông Nguyễn Văn Trường: Ban Chấp hành Đảng bộ quận có 40 đồng chí, 100% có trình độ Đại học trở lên. Trong đó, cán bộ trẻ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đạt 18,2%, cán bộ nữ đạt 35%; Có 11/17 Bí thư Đảng ủy phường không phải là người địa phương (65%), 11/17 Chủ tịch phường không phải là người địa phương (65%). Thực hiện Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 17/11/2021, đến nay, đã luân chuyển 3 cán bộ; Điều động bổ nhiệm 38 cán bộ; Điều chuyển vị trí công tác 44 cán bộ.

Năm 2021, 2022, Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm tra 7 tổ chức Đảng và 9 đảng viên, giám sát đối với 9 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã kiểm tra 10 tổ chức đảng, giám sát 4 tổ chức đảng và 5 đảng viên; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 19 đảng viên. Hiện nay, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý còn 3 đồng chí, cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý phải chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 gồm 35 đồng chí.

Công tác luân chuyển đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, nghiêm túc, đạt kết quả; Tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ.

6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy giám sát 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên; Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thực hiện quy trình kiểm tra 4 tổ chức đảng và 8 đảng viên.

Thực hiện Quy định số 05-QĐ/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố”, hàng năm, Quận ủy đã chủ động đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức sát với tình hình thực tiễn. Qua đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng của quận đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt các quy định, chỉ thị của Trung ương. Đồng thời, Quận ủy chỉ đạo, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị xác định rõ nội dung, phương châm, phương pháp, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan; Nêu cao tính chủ động thực hiện tốt các nội dung, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao việc Quận ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết 04-NQ/TU, Quy định số 07-QĐ/TU, Quy định số 05-QĐ/TU và công tác bảo vệ chính trị nội bộ bằng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và quán triệt triển khai hiệu quả; Nâng cao chất lượng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU, đánh giá cán bộ nghiêm túc theo các quy định…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Quận ủy Hà Đông tập trung rà soát các chỉ tiêu trong Nghị quyết 04-NQ/TU, Quy định số 07-QĐ/TU, Quy định số 05-QĐ/TU và công tác bảo vệ chính trị nội bộ từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đồng thời, quận thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình quy định để tạo sự thống nhất, đoàn kết; Chuẩn bị tốt mọi mặt về công tác cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, quận tiếp tục quan tâm thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ; Thực hiện tốt nội dung liên quan đến dự án chậm triển khai, giao đất dịch vụ để có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện…

Hạnh Nguyên
Phiên bản di động