Lời thề Độc lập và khát vọng, niềm tin bứt phá

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn độc lập ấy, cho đến ngày hôm nay, sau 77 năm vẫn còn nguyên những giá trị, đặc biệt là khẳng định ý chí, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, Nhân dân hạnh phúc.
Để Tết Độc lập an toàn, bình yên… Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2/9/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2/9/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Lời Người thu năm ấy

77 năm đã qua nhưng những cảm xúc ngày Tết Độc lập trong nắng Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên trong mỗi thế hệ người con đất Việt.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Hành trình vinh quang 77 năm qua, thực hiện Lời thề Độc lập thiêng liêng: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”, Nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện mục tiêu cao cả: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập mùa thu năm 1945 đã truyền lửa cách mạng cho dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quân và dân ta, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân, đế quốc mà dấu son là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất non sông, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xúc động ôn lại những trang sử hào hùng của một dân tộc anh hùng, chúng ta càng trào dâng niềm tự hào về những ngày mùa thu sục sôi cách mạng - mùa thu độc lập cách đây 77 năm. Thắng lợi vĩ đại ấy đã khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Quy tụ và phát huy được lòng yêu nước của toàn thể các tầng lớp Nhân dân, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã đưa đất nước vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã đưa đất nước vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển

Vận dụng sáng tạo, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đời sống Nhân dân được cải thiện; Chính trị - xã hội ổn định; Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Tỏa sáng bản lĩnh và trí tuệ

Trong năm 2022, Tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước như xung đột Nga-Ukraine; Giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; Lạm phát cao đi cùng điều chỉnh chính sách tiền tệ khác nhau ở nhiều quốc gia; Gián đoạn chuỗi cung ứng; rủi ro suy thoái kinh tế ở một số nước; Nguy cơ mất ổn định tài chính, tiền tệ, khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực toàn cầu...

Trong nước, khó khăn chồng thêm khó khăn khi các hoạt động kinh tế-xã hội đang dần hồi phục trong trạng thái bình thường mới thì giá xăng dầu, chi phí đầu vào cho sản xuất, sinh hoạt, vận tải tăng cao, mặt bằng lãi suất gia tăng… tiềm ẩn rủi ro, thách thức đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, nhất là người nghèo, thu nhập thấp.

Một góc Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.
Một góc Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển văn minh, hiện đại

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, thống nhất, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ theo đúng tinh thần chủ đề điều hành năm 2022, đó là "đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, các nhiệm vụ tồn đọng từ các năm trước, thích ứng với bối cảnh mới, tập trung giải quyết các vấn đề trước mắt và những tồn tại, yếu kém, điểm nghẽn từ lâu.

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung cho 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng, như lần đầu tiên trong lịch sử, Chính phủ trình Quốc hội 5 công trình quan trọng quốc gia tại kỳ họp thứ 3 vừa qua. Lãnh đạo Chính phủ thường xuyên có mặt trên công trường các dự án trọng điểm, liên tục làm việc với các địa phương để tháo gỡ điểm nghẽn, truyền cảm hứng, khơi thông động lực phát triển.

Mức tăng trưởng trong quý II là rất ấn tượng, nhưng cũng không quá ngạc nhiên nếu nhìn lại những đánh giá hết sức tích cực từ các tổ chức quốc tế về kinh tế Việt Nam. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Việt Nam nằm trong số những nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2022.

77 năm đã đi qua, lời thề Độc lập năm 1945 vẫn còn vang vọng như nhắc nhở thế hệ chúng ta hôm nay phải phát huy những thành quả cách mạng, của ông cha để lại, vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, xứng danh dân tộc anh hùng, như lời nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng viết: "Nước Việt Nam từ máu lửa/Rũ bùn đứng dậy sáng lòa".

Anh Đức
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động