Lợi nhuận BIDV giảm 16%

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận hợp nhất của BIDV đạt hơn 9.000 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2019.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020.

Theo đó, tổng tài sản đạt của BIDV đến 31/12/2020 đạt 1,49 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2016, tăng trưởng bình quân 10,4%/năm giai đoạn 2016-2020, là nhà băng có tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Lợi nhuận BIDV giảm 16%
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư của ngân hàng đạt 1,43 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2019. Trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,19 triệu tỷ đồng, gấp 1,92 lần năm 2016, tăng trưởng 8,8% so với năm 2019, chiếm bình quân 13,5% thị phần tín dụng toàn ngành.

Huy động vốn của BIDV đến 31/12/2020 đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2016, tăng trưởng bình quân 12,5%/năm giai đoạn 2016-2020, chiếm bình quân gần 11% thị phần tiền gửi toàn ngành.

Theo số liệu được công bố, số lượng khách hàng cá nhân của BIDV năm 2020 đạt 11,6 triệu khách hàng, tăng trưởng 14%. Trong đó số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số năm 2020 đạt gần 4,4 triệu khách hàng, gấp 12,6 lần năm 2016. Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt xấp xỉ 309.000 khách hàng, tăng trưởng 8% so với năm 2019.

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận trước thuế riêng của BDIV đạt 8.515 tỷ đồng và hợp nhất đạt 9.017 tỷ đồng, giảm so với năm 2019 do ngân hàng giảm thu nhập hơn 6.400 tỷ đồng để thực hiện cơ cấu nợ, hạ lãi suất và miễn giãm lãi, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tính đến 31/12/2020, BIDV đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 3.300 khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với dư nợ trên 28.300 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 123.000 khách hàng với tổng dư nợ gần 330.000 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile