Lợi ích của dịch vụ thanh toán Mobile Money

Mobile Money cung cấp một tài khoản gắn liền với thuê bao di động, cho phép khách hàng sử dụng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.
Thủ tướng đồng ý thí điểm dịch vụ thanh toán Mobile Money Thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ trước 28/2/2021 để "hưởng lợi" Ngành Công thương "vượt bão" Covid-19, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu

Đầu tháng 3/2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt triển khai thí điểm mô hình Mobile Money - dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. Theo quy định, thời gian thí điểm dịch vụ Mobile Money là 2 năm, tính từ thời điểm doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện thực hiện.

Lợi ích của dịch vụ thanh toán Mobile Money
Bản chất của Mobile Money là sử dụng thông tin thuê bao di động được định danh để mở tài khoản thanh toán
Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile