Lọc hóa dầu Bình Sơn giảm chỉ tiêu lợi nhuận từ 3.100 tỷ về 1.165 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất) được điều chỉnh về 1.238 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh về 1.165 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT Lọc hoá dầu Bình Sơn làm Phó Tổng giám đốc PVN Lọc dầu Dung Quất sẽ mua 3 triệu thùng dầu thô từ Mỹ

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa ban hành Nghị quyết số 7017/NQ-DKVN chấp thuận điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được điều chỉnh về 1.238 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh về 1.165 tỷ đồng.

loc hoa dau binh son giam chi tieu loi nhuan tu 3100 ty ve 1165 ty dong
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Theo PVN, việc điều chỉnh này giúp Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực lọc dầu có trình độ cao ngày càng khốc liệt.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4/2019, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đặt chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất 97.979 tỷ và lãi hợp nhất 2.939 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ tiêu tổng doanh thu của công ty mẹ là 97.783 tỷ và lãi sau thuế 3.100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn chỉ đạt 50.913 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 55.893 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán rất cao nên công ty cũng chỉ ghi nhận 1.296 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm mạnh so với mức 4.090 cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ vừa qua, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn ghi nhận khoản lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 722,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 3.525 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Điểm tích cực duy nhất là khoản lợi nhuận khác của công ty đạt 24,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn chỉ đạt 704,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 3.330 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Chiếu theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019, tại thời điểm ngày 30/6/2019, tổng tài sản của BSR là 52.797 tỷ đồng (đầu năm là 53.211 tỷ đồng). Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới 9.557 tỷ đồng, hàng tồn kho 9.545 tỷ đồng, tài sản cố định là 26.068 tỷ đồng...

Cũng tại ngày 30/6/2019, tổng nợ phải trả của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn là 20.783 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 13.083 tỷ đồng, còn lại là nợ dài hạn.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile