Loạn giá điện nhà trọ, sinh viên và người lao động vẫn bị thu quá mức quy định

Nhiều chủ nhà trọ thu tiền điện của sinh viên, công nhân và người lao động không theo đúng quy định nhưng không hề có chế tài xử phạt, mặc dù Thủ tướng đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.
Xem phiên bản mobile