Lộ trình tăng vốn của ABBank

Lộ trình tăng vốn của ABBank theo hai đợt với tổng mức tăng 64,7% so với thời điểm 31/12/2020.
ABBank có Tổng giám đốc mới

Ngày 29/4, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua nội dung quan trọng về lộ trình tăng vốn điều lệ lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm nay.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua nội dung quan trọng về lộ trình tăng vốn của ABBank theo hai đợt với tổng mức tăng 64,7% so với thời điểm 31/12/2020 với tỉ lệ 100% phiếu thuận.

Lộ trình tăng vốn của ABBank
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của ABBank.

Cụ thể, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ hơn 5.700 tỷ đồng hiện nay lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Số vốn tăng thêm này sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của ngân hàng trong 2021 và giai đoạn trung hạn 2021-2025 (đặc biệt là phát triển kênh kinh doanh trên nền tảng số), đồng thời đảm bảo ngân hàng tuân thủ mức đủ vốn nội bộ theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với đó, Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 1.973 tỷ đồng và nhiều quyết sách quan trọng khác trong giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, năm 2021, ABBank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 120.217 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2020); lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng (tăng 44% so với thực hiện năm 2020); kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng tại Đại hội, ABBank xác định kế hoạch kinh doanh trong 5 năm tới (2021-2025) sẽ nằm trong top 8 ngân hàng tư nhân có mức lợi nhuận/vốn sở hữu (ROE) tốt nhất; thu từ hoạt động dịch vụ chiếm 20% trở lên, thu từ hoạt động mảng khách hàng cá nhân phải chiếm từ 70% trở lên...

Văn Huy
Xem phiên bản mobile