LHQ - 74 năm vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng

Liên hợp quốc được quốc tế thừa nhận là tổ chức toàn cầu có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị và là nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn.
Xem phiên bản mobile