Thanh Hóa:

Lên phương án xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt phương án xử lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, với tổng mức kinh phí dự tính gần 2.700 tỷ đồng.
Hơn 2 km bờ biển Quảng Ngãi có màu đen bất thường Sự cố chất thải được phân thành 4 loại để xác định rõ trách nhiệm của các bên có liên quan
len phuong an xu ly chat thai ran den nam 2025 tam nhin den nam 2050
Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu cụ thể hóa nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tại chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018; định hướng, phân vùng thu gom, xử lý chất thải rắn; từng bước áp dụng các công nghệ hiện đại trong xử lý chất thải rắn, đảm bảo các loại chất thải rắn phải được phân loại tại các nguồn, được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù hợp, nâng cao tỷ lệ thu gom.

Đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tập trung trên địa bàn và nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xử lý chất thải rắn nhằm cải thiện môi trường, mang lại cuộc sống bền vững.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2025 sẽ có 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị, 90% tổng lượng rác thải sinh hoạt nông thôn phát sinh phải được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn toàn tỉnh đạt 90% tỷ lệ chất thải rắn chôn lấp dưới 30%; 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và làng nghề phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường; 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện, sản xuất phân bón, gang thép... được tái chế, tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

100% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, nông nghiệp và 85% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các hộ gia đình được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; 90% chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; trong đó 60% được tái sử dụng hoặc tái chế thành các sản phẩm, vật liệu tái chế bằng công nghệ phù hợp.

Ước tính vốn đầu tư khoảng 2.691 tỷ đồng; trong đó giai đoạn đến năm 2025 khoảng 1.389 tỷ đồng; giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.302 tỷ đồng.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile