Bầu cử QH & HĐND các cấp khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026:

Lạng Sơn đề cao vai trò đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lạng Sơn đã tích cực phát huy vai trò là hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân. Với những đóng góp quan trọng, trong cuộc bầu cử Quốc hội (QH) & Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Lạng Sơn đã giới thiệu những gương mặt “sáng” của đồng bào DTTS tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới.
Vịt quay mác mật Lạng Sơn lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa chính trị, pháp lý hết sức quan trọng để bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là QH và bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương là HĐND các cấp.

Trong hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử, diễn ra vào tháng 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cuộc bầu cử diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đây là cuộc vận động chính trị lớn và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm trên 82% với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống như: Tày, Nùng, Hoa, Mông, Dao... Thời gian qua, cộng đồng các DTTS trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, góp phần vào xây dựng Tổ quốc.

Cùng với các địa phương khác trong cả nước, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh Lạng Sơn đã đưa những gương mặt “sáng” của đồng bào DTTS vào tranh cử. Với mục đích tạo cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu, thực sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại QH và HĐND các cấp.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã chủ động tập trung hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp. Theo kế hoạch, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức 3 lần hiệp thương để chọn ra những gương mặt thật sự xứng đáng.

Các đại biểu tham gia hiệp thương lần thứ nhất
Các đại biểu tham gia hiệp thương lần thứ nhất

Ngày 14/2 vừa qua, tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Hội nghị đã tiến hành hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cho 4 cơ quan, tổ chức đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu QH; 52 cơ quan, tổ chức đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh). Hội nghị đã thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, vai trò của người DTTS được quan tâm.

Ông Nông Lương Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Chính vì thế, vai trò của đồng bào dân tộc, nhất là đồng bào DTTS vô cùng quan trọng và không thể phủ nhận. Với vai trò của mình, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động thông qua các hình thức, biện pháp phù hợp để đồng bào phát huy vai trò quan trọng trong công tác bầu cử sắp tới, nhằm chọn cử ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của những người dân trên địa bàn.

Dự kiến, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra vào ngày 18/3. Theo kế hoạch, trong hội nghị tới sẽ lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự kiến trong lần hiệp thương thứ 3, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành giám sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu tham gia ứng cử Đại biểu QH và HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hiệp thương là quá trình cần thiết để thảo luận, thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được bầu làm đại biểu QH, đại biểu HĐND. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lần hiệp thương thứ 2 và thứ 3 đang được gấp rút hoàn thiện. Hiệp thương là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của MTTQ tỉnh trong công tác bầu cử. Với vai trò của mình, MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hiệp thương cẩn trọng, kỹ lưỡng, chu đáo.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 1, tỉnh Lạng Sơn có 8.606 đại biểu phân bổ, giới thiệu trong đó có 4.356 đại biểu được bầu ở cả ba cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đáng chú ý trong danh sách giới thiệu có 7.336 người dân tộc thiểu số.
Hoa Thành - Kiều Vân
Xem phiên bản mobile