Lần đầu tiên tỉnh Yên Bái đưa chỉ số hạnh phúc vào chủ đề Đại hội Đảng bộ

Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa nội dung chỉ số hạnh phúc vào chủ đề Đại hội được Bộ Chính trị ủng hộ.
Sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối ANTT trong thời gian diễn ra Đại hội Yên Bái phấn đấu thực hiện hiệu quả kiến trúc chính quyền điện tử Tiêu chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã được thông qua

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng chỉ số hạnh phúc của người dân, đây được coi là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Yên Bái - ông Nguyễn Minh Tuấn cho hay: "Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa nội dung chỉ số hạnh phúc vào chủ đề Đại hội và là địa phương đầu tiên mạnh dạn đưa chỉ số này vào chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh để trở thành mục tiêu phấn đấu".

Lần đầu tiên tỉnh Yên Bái đưa chỉ số hạnh phúc vào chủ đề Đại hội Đảng bộ
Lần đầu tiên tỉnh Yên Bái đưa chỉ số hạnh phúc vào chủ đề Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - ông Đỗ Đức Duy thông tin thêm: "Đây là vấn đề mới, khi báo cáo Bộ Chính trị cũng có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đa số ủng hộ và đánh giá cao. Bộ Chính trị cũng định hướng Yên Bái vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Hàng năm chúng tôi sẽ điều tra và rút kinh nghiệm, có thể bổ sung thêm các chỉ số".

Theo Tỉnh ủy Yên Bái, chỉ số hạnh phúc là một cách đo lường giúp đánh giá khách quan mức độ hạnh phúc theo nhiều khía cạnh khác nhau. Tạm thời vận dụng các tiêu chí đánh giá hạnh phúc và cách tính chỉ số hạnh phúc của tổ chức NEF - tổ chức nghiên cứu kinh tế, xã hội chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá trên 3 tiêu chí chính sự hài lòng về cuộc sống gồm sự hài lòng về điều kiện kinh tế - vật chất, về mối quan hệ với gia đình và xã hội, về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, dịch vụ xã hội và sự hài lòng về hoạt động của các cơ quan công quyền.

Để có cơ sở xây dựng chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái đến năm 2025, Tỉnh uỷ Yên Bái đã chỉ đạo tiến hành cuộc điều tra xã hội học về chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kết quả, tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 40,71%. Tiêu chí đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện tại có 41,6% đánh giá tuổi thọ trung bình hiện tại của người dân Yên Bái là 70 tuổi (chiếm tỷ lệ cao nhất). Tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt 31,8%. Qua kết quả đánh giá, chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái hiện tại là 53,3%, ở mức Khá hạnh phúc.

Theo chỉ tiêu trong Báo cáo chính trị là trong nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu tăng chỉ số hạnh phúc lên 15% Khá hạnh phúc mức 2. Các nhiệm kỳ sau sẽ phấn đấu lên các mức Hạnh phúc cao hơn. Có thể nói, nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân là một mục tiêu rất nhân văn và sâu sắc.

Trong thời gian tới, Tỉnh uỷ Yên Bái tiếp tục chỉ đạo ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ người dân chủ động tìm kiếm việc làm và tạo nhiều việc làm mới, đẩy mạnh khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân (kinh tế hộ gia đình, kinh tế cá thể quy mô lớn…); khuyến khích sự tham gia đóng góp của xã hội hình thành các quỹ nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân tham gia khởi nghiệp.

Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của nhân dân. Xây dựng và thực hiện Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân đáp ứng chỉ số hài lòng của người dân ở mức độ hạn chế.

Đồng thời, Tỉnh ủy Yên Bái chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tăng cường quản lý Nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hoá để lạm dụng các nguồn lực công phục vụ các “nhóm lợi ích”, tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận an sinh xã hội và dịch vụ xã hội.

Với tiềm năng, lợi thế và những cơ hội ở phía trước, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chắc chắn Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức diễn ra từ ngày 22 đến 24/9/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.
Đức Mậu
Xem phiên bản mobile