Làm rõ "lùm xùm" quanh việc kết nạp đảng của GĐ BQLDA tỉnh Bắc Kạn

Liên quan đến nội dung tố cáo về những sai phạm trong việc kết nạp đảng đối với ông Mã Văn Thịnh, Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn.
Bắc Kạn họp khẩn làm rõ vụ 13 mộ liệt sĩ không có hài cốt Người chồng đánh vợ ở Bắc Kạn nhận sai và mong gia đình được bình yên Kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng, 40 đảng viên ở Bắc Kạn
lam ro lum xum quanh viec ket nap dang cua gd bqlda tinh bac kan
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn (ảnh minh họa)

Theo báo cáo số 709-BC/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc kết nạp Đảng viên đối với ông Mã Văn Thịnh nêu, ông Mã Văn Thịnh được kết nạp vào đảng ngày 23/12/2002, tại Quyết định số 645-QĐ/TV của Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì, được công nhận chính thức ngày 23/12/2003, tại Quyết định số 908-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì.

Năm 2005, 2006 ông Thịnh được cử đi học cao cấp lý luận chính trị tại Hà Nội.

Khi phát hiện thủ tục kết nạp đảng viên của ông Mã Văn Thịnh không đúng quy định, ngày 15/11/2006, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì đã ban hành Quyết định số 186-QĐ/HU về việc hủy bỏ quyết định kết nạp đảng theo yêu cầu tại Thông báo số 18-TB/UBKTTU ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Chi bộ Ban quản lý các dự án huyện Na Rì và đảng viên có liên quan đến sai phạm trong việc làm thủ tục kết nạp đảng viên.

Theo đó, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xử lý kỷ luật tổ chức đảng và cá nhân đối với Bí thư Chi bộ Ban quản lý các dự án huyện.

Xác định sai phạm trong làm thủ tục kết nạp đảng viên không phải do ông Mã Văn Thịnh mà do tổ chức đảng và Bí thư chi bộ.

Để đảm bảo quyền lợi của đảng viên, ngày 7/5/2007, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì đã ban hành Quyết định số 645-QĐ/HU về việc kết nạp đảng viên đối với ông Mã Văn Thịnh.

Trong báo cáo cũng nói rõ, việc Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì ban hành Quyết định số 186-QĐ/HU ngày 15/11/2006 để hủy Quyết định số 645-QĐ/HU ngày 23/12/2002 về việc kết nạp đảng viên đối với đồng chí Mã Văn Thịnh là để khắc phục sai phạm của Chi bộ Ban quản lý các dự án trong việc làm thủ tục kết nạp đảng viên, không phải là xử lý vi phạm đối với đồng chí Mã Văn Thịnh.

Do vậy, việc Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì ban hành Quyết định 645-QĐ/HU, ngày 7/5/2007 về kết nạp đảng viên đối với ông Thịnh được thực hiện theo Mục 5.4. (b) Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng: “b). Nếu quyết định kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền và không đúng thủ tục (quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều lệ Đảng và điểm 3 Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị, thì cấp ủy cấp trên quyết định hủy bỏ quyết định đó và chỉ đạo cấp ủy có thẩm quền làm lại các thủ tục theo quy định”, không áp dụng quy định về việc kết nạp lại người vào đảng theo Mục 5 (5.1) Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng “ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng)...

Trường hợp của ông Mã Văn Thịnh là do tổ chức làm không đúng thủ tục kết nạp, do vậy là hủy bỏ quyết định, sau đó làm đủ thủ tục, quy trình là kết nạp.

Cũng theo thông báo, việc cử ông Mã Văn Thịnh đi học cao cấp lý luận chính trị: Ông Thịnh được kết nạp đảng viên năm 2002, năm 2005 mới cử đi học cao cấp lý luận chính trị, đến năm 2006 sau khi đi học về mới phát hiện việc kết nạp đảng viên không đúng thủ tục và hủy quyết định kết nạp. Như vậy, năm 2005 đến năm 2006 thời điểm ông Thịnh đi học cao cấp lý luận chính trị là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và việc cử ông Thịnh đi học thuộc trách nhiệm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Huyện ủy Na Rì.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với một Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết: Sau khi nhận được đơn tố cáo nặc danh có liên quan đến ông Mã Văn Thịnh, UBKT đã vào cuộc kiểm tra hồ sơ kết nạp Đảng viên của ông Thịnh, khẳng định ông Thịnh không vi phạm bất kỳ điều lệ nào, cái sai ở đây là thuộc về tổ chức. Tổ chức là làm thiếu thủ tục kết nạp, buộc chúng tôi phải yêu cầu hủy quyết định kết nạp Đảng viên trước, hoàn thiện thủ tục để kết nạp lại ngay.

Nguồn: NB&CL
congluan.vn
Xem phiên bản mobile