Lai Châu: Xã Pắc Ta đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Mặc dù chịu ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, song nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, giải pháp nên tình hình kinh tế - xã hội của xã Pắc Ta (huyện Tân Uyên) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp chung vào sự phát triển chung của đất nước.
Quốc hội ‘chốt’ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 là 6% Lấy phòng chống dịch COVID-19 làm tiền đề để giữ tăng trưởng kinh tế

Mặc dù chịu ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, song nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, giải pháp nên tình hình kinh tế - xã hội của xã Pắc Ta (huyện Tân Uyên) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp chung vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo đánh giá của UBND xã Pắc Ta (huyện Tân Uyên, Lai Châu), nhìn chung kinh tế - xã hội của xã này tiếp tục phát triển khá và ổn định trên các lĩnh vực. Các nguồn lực được huy động tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Lường Văn Tem - Chủ tịch xã Pắc Ta cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành huyện và bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ tiêu của HĐND xã giao, UBND xã đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản đảm bảo theo kế hoạch.

Theo đó, việc chuyển dịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng, sử dụng cơ cấu giống mới, giống lúa chất lượng, giống ngắn ngày để gieo cấy, đầu tư phân bón chăm sóc các loại cây trồng đã được nông dân quan tâm; công tác đầu tư thâm canh sản lượng, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp được quan tâm; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo hình thức trang trại, gia trại.

Lai Châu: Xã Pắc Ta đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội
Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Pắc Ta

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, phát hiện dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm sâu sát nên đạt được hiệu quả trong công tác phòng trừ sâu bệnh. Việc tư sửa, nạo vét kênh mương và điều tiết nước phục vụ sản xuất được quan tâm chỉ đạo thực hiện từ đầu vụ; công tác trực, ứng phó chỉ đạo phòng, chống thiên tai đảm bảo kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đồng thời, công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, đối tượng tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Năm 2020, các thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới, các cơ quan, đoàn thể xã đã tổ chức 16 buổi tuyên truyền, vận động, hướng dẫn với hơn 3.200 lượt người tham gia với các nội dung như: Góp công tham gia xây dựng, quản lý vận hành các công trình cơ sở hạ tầng, sản xuất vụ Đông Xuân, làm đất, chăm sóc Chè, Quế, Mắc ca, phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường gắn với xây dựng bản làng văn hóa...

Cùng với đó, các cơ quan, đoàn thể của xã cũng đã vận động Nhân dân đóng góp được 15 ngày công làm đường giao thông nông thôn; thực hiện lắp điện chiếu sáng tại các tuyến đường trên địa bàn được 9/9 bản. Người dân tích cực tham gia phát triển sản xuất như trồng Chè, Quế, Mắc Ca,... phát triển chăn nuôi. Các bản duy trì công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm hàng tuần, hàng tháng gắn với chỉnh trang nhà cửa và xây dựng nếp sống văn minh.

Đặc biệt, cơ sở hạ tầng tại xã Pắc Ta tiếp tục được quan tâm đầu tư khi nâng cấp, sửa chữa, cứng hóa 4,32 km công trình đường giao thông nông thôn thuộc nguồn vốn chuyển tiếp và nguồn vốn nông thôn mới năm 2020, với tổng kế hoạch vốn 3.635 triệu đồng; hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng nhà văn hóa xã với tổng mức đầu tư 1.200 triệu đồng.

Lai Châu: Xã Pắc Ta đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội
Cơ sở hạ tầng xã Pắc Ta ngày càng khang trang

Về công tác thu chi ngân sách được thực hiện đảm bảo thu chi đúng chế độ, định mức theo quy định. Theo đó, tổng thu ngân sách năm 2020 khoảng 5.235.542.163 đồng; trong đó thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 4.633.750.000 đồng, thu chuyển nguồn là 567.818.708 đồng và thu ngân sách địa bàn là 33.973.455 đồng. Ở chiều ngược lại, tổng số chi ngân sách của xã là 5.196.405.830 đồng.

Đặc biệt, trong năm 2020, chính quyền xã Pắc Ta cũng đã chăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình chính sách, người nghèo trong dịp Lễ, Tết; quyết liệt triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19; các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ xã, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tăng cường và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo báo cáo của UBND xã Pắc Ta, thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, xã đã tiến hành rà soát số hộ nghèo được hỗ trợ là 90 hộ/374 khẩu, số hộ cận nghèo là 60 hộ/247 khẩu với tổng số tiền hỗ trợ là 465.765.000 nghìn đồng với mức hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng với mức hỗ trợ 3 tháng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội là 82 người với tổng tiền hỗ trợ 122.500 đồng với mức hỗ trợ 500.000/người/tháng hỗ trợ 3 tháng, đối tượng thân nhân người có công là 7 người với tổng tiền hỗ trợ 10.500.000 đồng, bổ sung và điều chỉnh danh sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng số tiền là 45.750.000 đồng, trong đó số nhân khẩu hộ nghèo được hỗ trợ là 39 khẩu, số nhân khẩu cận nghèo được hỗ trợ là 22 khẩu.

Về an ninh quốc phòng, xã Pắc Ta đã thường xuyên duy trì chế độ trực nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các ngành của xã nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Lường Văn Tem, để đạt được kết quả trên là nhờ sự đồng tâm đồng lòng của Nhân dân trong xã, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành tỉnh Lai Châu và huyện Tân Uyên.

Về nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2021, Chủ tịch UBND xã Pắc Ta cho biết sẽ bám sát chỉ đạo của các cấp, các ngành để tiếp tục ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân và cán bộ công chức, viên chức của xã sẽ quyết tâm đạt cao nhất các chỉ tiêu được giao, nâng cao đời sống của người dân.

Cụ thể, các cấp chính quyền xã Pắc Ta sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác thu hoạch nông sản, chăm sóc và thu hoạch cây lúa, cây ngô, cây chè và các diện tích cây trồng khác, phối hợp với phòng chuyên môn huyện đôn đốc hoàn thành làm đất, trồng Chè, Quế đúng kỹ thuật, hướng dẫn vụ mùa đảm bảo cơ cấu giống.

Cùng với đó là tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng thực hiện các biện pháp để sản xuất các mặt hàng nông sản, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hình thành những vùng sản xuất tập trung có giá trị sản phẩm hàng hóa chất lượng cao với cây trồng có lợi thế.

Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng sẽ huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lục cho đầu tư phát triển kinh tế. Đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường thu mua tiêu thụ hàng hoá cho nông dân và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường cho hàng hóa nông sản của địa phương.

Đồng thời, các cơ quan, đoàn thể của xã cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tại các thôn bản, tiếp tục, kiểm tra, hướng dẫn các thôn bản thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và đẩy nhanh tiến độ khởi công các công trình hạ tầng, quyết toán các công trình đã hoàn thành.

Đặc biệt, chính quyền xã Pắc Ta cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện cơ chế một cửa; nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của chuyên môn.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền xã cũng tiếp tục tăng cường đối thoại trực tiếp, nâng cao chất lượng tổ chức tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, tránh để đơn thư kéo dài, vượt cấp.

Thiện Nhân
Xem phiên bản mobile