Kỳ vọng HĐND thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới

Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND TP tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn hơn nữa và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô.
Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Chủ động đổi mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại
ky vong hdnd thanh pho tiep tuc co nhieu doi moi
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa XV sáng 3/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, kỳ họp lần này với trọng tâm là xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2019. Trên cơ sở đó quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho năm 2020 - năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP đã đề ra; đồng thời quyết nghị ban hành các nghị quyết quan trọng để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố.

Vì vậy, đây là một kỳ họp có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với TP, quyết định đến khả năng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra của Thành ủy và HĐND TP.

Bí thư Thành ủy cho biết, để kỳ họp được tổ chức thành công, trong thời gian vừa qua, Ban cán sự đảng UBND TP và Đảng đoàn HĐND TP đã chủ động, tích cực, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp theo đúng quy định. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã dành nhiều thời gian và Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã dành một kỳ họp chuyên đề để xem xét, đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, toàn diện, sâu sắc và trách nhiệm các nội dung liên quan.

Lưu ý thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn 1 năm, lại thêm những biến động khó lường của kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có thể tác động đến nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu của nước ta, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các đại biểu HĐND TP phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn những kết quả tích cực, những hạn chế, tồn tại; từ đó chỉ ra các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho thời gian tới…

Cùng với đó, đại biểu cần xem xét và quyết định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công trong năm 2020.

Để các nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị HĐND TP cần thông qua đồng bộ, kịp thời các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý; chú ý đến các cơ chế, chính sách có tính đột phá góp phần khai thác nhanh và hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ; giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát uy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Bên cạnh đó, HĐND TP cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; tích cực phối hợp với UBND TP báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm thông qua và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Bộ Chính trị thông qua để thực hiện mô hình chính quyền đô thị của TP.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đề nghị HĐND TP tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong năm 2020, HĐND TP cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình,để bảo đảm các nghị quyết, các cơ chế, chính sách của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ, tài chính - ngân sách, đầu tư... được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; từ đó nâng cao hơn nữa cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, chúng ta sắp bước sang năm 2020, một năm có rất nhiều sự kiện quan trọng Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND TP tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn hơn nữa và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô...

Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile