Kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Giải thể Sở Ngoại vụ

Ngày 16/12, Bế mạc kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã thông qua 20 Nghị quyết quan trọng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Yên Bái thu ngân sách trên 3.600 tỷ đồng trong năm 2020

Kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Qua kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã thông qua 20 Nghị quyết quan trọng. Cụ thể: HĐND tỉnh Yên Bái thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Nghị quyết về phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2019. Nghị quyết về phê duyệt dự toán ngân sách địa phương năm 2021.

Kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Giải thể Sở Ngoại vụ
Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Yên Bái đã thành công với việc thông qua 20 Nghị quyết quan trọng.

Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác năm 2021.

Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2021.

Nghị quyết về Quy định một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về tổ chức xây dựng và nâng cao hiệu quả lực lượng quân báo, trinh sát giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái.

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2021; Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.; Nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Yên Bái cũng thông qua Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 và điều chỉnh điểm số phân bổ vốn trong cân đối giữa huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ do thay đổi địa giới hành chính cấp huyện.

15. Nghị quyết về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc thông qua một số Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh Yên Bái về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 sang năm 2021; Nghị quyết về phê duyệt Đề án phát triển Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết về Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh, cấp huyện và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 16/12, Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Nhiều vấn đề nóng trên địa bàn đã được trả lời thỏ đáng, trách nhiệm như: Công tác quản lý, khai thác khoáng sản; kiểm soát xử lý tình trạng xe chở quá khổ, quá tải; tiêu thụ sản phẩm chủ lực...

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile