Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Yên Bái: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong hai ngày 16 - 17/7/2021.
"Thành công của kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái là dấu ấn mở đầu chặng đường mới" Khai mạc họp kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái - Tạ Văn Long khẳng định: "Trong 6 tháng đầu năm 2021, chúng ta đã chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời nỗ lực, quyết tâm cao triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Yên Bái: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái - Tạ Văn Long phát biểu tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Trong 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái tiếp tục phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi HĐND tỉnh Yên Bái cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh để bàn, thống nhất, đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá, khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021".

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Yên Bái tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các vấn đề như: Xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh Yên Bái, Toà án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái.

Cùng với việc xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 theo Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh Yên Bái; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng thời, các đại biểu được nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét, thảo luận và thông qua 15 Nghị quyết chuyên đề, gồm: 13 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh Yên Bái trình, trong đó có 5 Nghị quyết về nhóm vấn đề đầu tư công, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và nguyên tắc, tiêu chí, định mức, phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Yên Bái: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Yên Bái diễn ra trong ngày 16 và 17/7/2021.

2 Nghị quyết về danh mục chuyển mục đích sử dụng rừng trồng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai.

2 Nghị quyết về định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và 4 Nghị quyết về các nhóm vấn đề liên quan đến bảo trợ xã hội, mức chi đối với một số hoạt động kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái trình về ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Yên Bái năm 2022.

Đây là những vấn đề rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, nhất là hiện nay nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và các cơ quan liên quan được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile