Kỳ họp HĐND tỉnh Yên Bái thứ 21: 13 Nghị quyết quan trọng được thông qua

Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) của HĐND tỉnh Yên Bái để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 13 Nghị quyết quan trọng được thông qua.
6 người trẻ Yên Bái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Giải thể Sở Ngoại vụ Khai mạc Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 19/4, HĐNĐ tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) để tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Yên Bái.

Kỳ họp HĐND tỉnh Yên Bái thứ 21: 13 Nghị quyết quan trọng được thông qua
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu chỉ đạo. Ảnh Thu Nga

Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh Yên Bái, gồm Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái; Tờ trình về quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

HĐND tỉnh Yên Bái cũng xem xét tờ trình về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Tờ trình về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình về ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình về phê duyệt Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình thông qua một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

13 Nghị quyết quan trọng được thông qua

Với sự nhất trí cao của các đại biểu, Kỳ họp thứ 21 Chuyên đề của HĐND tỉnh Yên Bái cũng đã thông qua 13 nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết chính sách quan trọng, có tính chất cốt yếu cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Kỳ họp HĐND tỉnh Yên Bái thứ 21: 13 Nghị quyết quan trọng được thông qua
Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII. Ảnh Thu Nga

Tiếp đó là các Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái.

Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Yên Bái cũng thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết thông qua một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết về phê duyệt Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile