Mục tiêu lớn của thành phố Hà Nội

“Kinh đô sáng tạo” - điểm sáng văn hóa của khu vực và thế giới

TTTĐ - Mục tiêu lớn của Hà Nội trong tương lai gần là trở thành “Kinh đô sáng tạo” khu vực Đông Nam Á, góp phần đưa thành phố trở thành một trong những “điểm sáng” văn hóa của khu vực và thế giới.
Thống nhất về nhận thức và hành động trong phát triển công nghiệp văn hóa Đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Sáng 13/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, đã diễn ra hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo”: Cơ hội và thách thức đối với Hà Nội”.

Phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo”: Cơ hội và thách thức với Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trình bày tham luận tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là bước tiến thuận lợi cho Thủ đô, tạo điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực kinh tế, chính trị, trong đó trọng tâm là nguồn lực văn hóa và giáo dục; Góp phần quan trọng trong việc định vị thương hiệu “Thành phố sáng tạo”, quảng bá hình ảnh, thúc đẩy cạnh tranh trong thu hút đầu tư; Kích thích tái tạo đô thị; Phát triển các chương trình giáo dục và sự kiện văn hóa; Gia tăng cơ hội hợp tác trên mọi lĩnh vực sáng tạo gắn với tầm nhìn phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức đi kèm, như thách thức trong việc tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn hóa theo hướng cởi mở, phát huy tính sáng tạo, chủ động của các chủ thể; Thách thức từ sự tăng trưởng kinh tế không ổn định và quá trình đô thị hóa nhanh cũng như sự gia tăng cơ học dân số quá cao; Thách thức về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực văn hóa, đặc biệt các không gian văn hóa sáng tạo Thủ đô trong bối cảnh nguồn lực dành cho văn hóa, cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư cho văn hóa chưa đáp ứng được nhu cầu; Thách thức từ vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...

Để đạt được mục tiêu phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo”, Hà Nội nhận thức rõ việc cần phát huy những tiềm năng thế mạnh, các cơ hội cũng như triển khai những hành động thiết thực, nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Đẩy mạnh nâng cao nhận thức của xã hội, trước hết là của cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, chính quyền của thành phố về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc Hà Nội trở thành “Thành phố sáng tạo” đối với sự phát triển của Thủ đô trong tình hình mới.

Thành phố tiếp tục đầu tư nguồn lực phù hợp đối với các ngành công nghiệp văn hóa để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang đậm nét riêng của người Hà Nội, đưa những tiềm năng văn hóa thành sức mạnh mềm, đem lại giá trị kinh tế cao.

Hà Nội cũng xác định, trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cần đưa yếu tố sáng tạo hàm chứa trong tất cả các lĩnh vực, tạo sự bền vững trong phát triển; Xây dựng những cơ chế, chính sách, quy định mang tính pháp lý, bảo đảm tạo động lực, thúc đẩy tư duy và thực hành sáng tạo trong cộng đồng sáng tạo trên mọi lĩnh vực phát triển, cũng như khơi thông và tạo môi trường để các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực.

Đồng thời, thành phố triển khai thực hiện các cam kết khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là yêu cầu cấp thiết. Trong đó, thành phố tiếp tục nghiên cứu để kiến tạo một trung tâm thiết kế sáng tạo, nỗ lực xây dựng và tổ chức các chương trình, dự án hướng tới các mục tiêu của mạng lưới; Tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tận dụng và phát huy thương hiệu “Thành phố sáng tạo” từ các mô hình thành công.

Thành phố sẽ sáng tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa mới có giá trị trên nền tảng phát huy văn hóa truyền thống; Tăng cường hơn nữa việc giới thiệu, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng các giá trị văn hóa tốt đẹp của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, mục tiêu lớn của Hà Nội trong tương lai gần là sẽ trở thành “Kinh đô sáng tạo” khu vực Đông Nam Á, góp phần đưa thành phố trở thành một trong những “điểm sáng” văn hóa của khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội mong muốn sẽ nhận được sự chung tay, góp sức của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành trong vùng Thủ đô và cả nước.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile