Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Hà Nội đạt gần 48 tỷ USD sau 10 tháng

Sau 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Hà Nội ước tính đạt 33,8 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.
Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030 Hà Nội: Giao thông khác mức - phương án giảm ùn tắc tại các nút giao thông

Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2022 của thành phố ước tính đạt 3.265 triệu USD, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 2.633 triệu USD, tăng 1,5% và tăng 18,8%; Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 632 triệu USD, tăng 1,7% và tăng 1,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 33,8 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 27,4 tỷ USD, tăng 25,5%; Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 6,4 tỷ USD, tăng 4,6%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Hà Nội đạt gần 48 tỷ USD sau 10 tháng
Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Hà Nội 10 tháng năm 2022

Một số nhóm hàng có giá trị nhập khẩu lớn như: Máy móc thiết bị, phụ tùng đạt 5.352 triệu USD, giảm 3,5%; Xăng dầu đạt 4.464 triệu USD, gấp 3,1 lần cùng kỳ; Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 2.504 triệu USD, tăng 19,6%; Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 2.156 triệu USD, giảm 0,2%; Sắt thép đạt 1.655 triệu USD, tăng 30,9%; Chất dẻo đạt 1.255 triệu USD, tăng 4,1%; Sản phẩm hóa chất đạt 1.039 triệu USD, giảm 4,7%; Hàng hóa khác đạt 10.676 triệu USD, tăng 21,2%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2022 của Hà Nội ước tính đạt 1.368 triệu USD, tăng 4,7% so với tháng trước và giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội ước tính đạt 14 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 10,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 6,6 tỷ USD, tăng 17,7%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn 10 tháng tăng so với cùng kỳ như: Hàng dệt, may đạt 2.152 triệu USD, tăng 21,6%; Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 1.998 triệu USD, tăng 22%; Máy móc, thiết bị phụ tùng đạt 1.661 triệu USD, tăng 1,7%; Xăng dầu đạt 996 triệu USD, tăng 88,5%; Gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 717 triệu USD, tăng 19,4%; Hàng nông sản đạt 711 triệu USD, tăng 15,3%; hàng hóa khác đạt 3.538 triệu USD, tăng 9,7%.

Hậu Lộc
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile