Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Quyết định số 4353-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII).
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội động viên doanh nghiệp, công nhân, người lao động trước thềm năm mới Hà Nội phải xác định chức năng, nhiệm vụ hàng đầu là trung tâm chính trị - văn hóa - giáo dục Hà Nội: Xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trước ngày 18/1
Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch
Hà Nội đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Ảnh minh hoạ

Theo đó, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Cụ thể, kiện toàn bổ sung Ban Chỉ đạo đối với 6 đồng chí, gồm: Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là Ủy viên (thay đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đã được điều động, phân công là Bí thư Quận ủy Thanh Xuân); Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm là Ủy viên (thay đồng chí Lê Anh Quân, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã chuyển công tác); Đồng chí Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải là Ủy viên (thay đồng chí Vũ Văn Viện, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã nghỉ hưu); đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Ủy viên (thay đồng chí Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển công tác); Đồng chí Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND thành phố là Ủy viên (thay đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố đã chuyển công tác); Đồng chí Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố là Ủy viên (thay đồng chí Trần Ngọc Dương, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố đã nghỉ hưu).

Điều chỉnh chức danh và tên đơn vị của 2 đồng chí, gồm: Đồng chí Lê Anh Quân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Ủy viên (trước đây giữ chức vụ Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm); Đồng chí Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố là Ủy viên (trước đây giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố).

Thôi nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo đối với 7 đồng chí theo lĩnh vực công tác, gồm: Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã chuyển công tác; Đồng chí Vũ Văn Viện, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã nghỉ hưu; Đồng chí Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển công tác; Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển công tác; Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố đã chuyển công tác; Đồng chí Trần Ngọc Dương, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố đã nghỉ hưu; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Hà Nội đã nghỉ hưu (đồng thời theo Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND thành phố, đã hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố thành Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố).

Các thành viên khác tiếp tục tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy theo chức vụ quy định tại Quyết định số 586-QĐ/TU ngày 15/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 1124-QĐ/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU và Quyết định số 2950-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiện toàn các ban chỉ đạo của thành phố.

Lam Dương
Phiên bản di động