Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước phân bổ tín dụng cho các nhà băng ngay từ đầu năm

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiến nghị xem xét phân bổ chỉ tiêu tín dụng ngay từ đầu năm để các tổ chức tín dụng có kế hoạch xây dựng kế hoạch kinh doanh thông qua Đại hội cổ đông vào tháng 4 hàng năm.
Thống đốc: Ngành ngân hàng phải đối mặt với nhiều bài toán khó trong năm 2022 Ngân hàng Nhà nước sẽ báo cáo Thủ tướng giải pháp tín dụng cho bất động sản

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng vừa có những kiến nghị, đề xuất trong việc tạo cơ chế pháp lý thống nhất, đồng bộ, giúp các tổ chức tín dụng cho vay an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) để đảm bảo đáp ứng hệ số K theo quy định vì hiện nay với số vốn điều lệ của Agribank đã sát với ngưỡng cho phép nếu không tăng vốn điều lệ sẽ hạn chế cả hoạt động huy động vốn lẫn cho vay.

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước phân bổ tín dụng cho các nhà băng ngay từ đầu năm
Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Đồng thời, Hiệp hội Ngân hàng cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm sửa đổi Luật đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật giao dịch điện tử… nhằm tạo cơ chế pháp lý thống nhất, đồng bộ, giúp các tổ chức tín dụng cho vay an toàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh phù hợp với thực tiễn để thị trường vốn hoạt động ổn định, đồng thời đẩy mạnh đầu tư công, thực hiện hài hoà chính sách tiền tệ và tài khoá để hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn, tránh để thị trường tiền tệ phải chịu áp lực về ngắn hạn cũng như vốn trung và dài hạn trong bối cảnh đến tháng 10/2023 phải đưa tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho trung dài hạn về tỷ lệ 30%...

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị xem xét phân bổ chỉ tiêu tín dụng ngay từ đầu năm để các tổ chức tín dụng có kế hoạch xây dựng kế hoạch kinh doanh thông qua Đại hội cổ đông vào tháng 4 hàng năm; xem xét điều chỉnh một số quy định về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương sửa đổi bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng theo hướng tăng tính tự chủ cho các tổ chức tín dụng, phù hợp hơn với chuẩn mực, thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động hiện nay của các tổ chức tín dụng. Đồng thời bổ sung thêm 1 chương về nợ xấu và xử lý tài sản đảm bảo nói chung và tài sản đảm bảo nợ xấu nói riêng và sớm trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua đúng thời điểm Nghị quyết 42 hết hiệu lực.

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng cho biết thêm, năm 2023, ngành ngân hàng còn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến khó lường nền kinh tế thế giới và trong nước.

Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng phải đối diện với những khoản nợ tái cơ cấu hỗ trợ khách hàng bởi dịch bệnh COVID-19, nợ xấu có thể tăng cao, các ngân hàng phải trích dự phòng rủi ro ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Ngân hàng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của các tổ chức tín dụng nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng, ngành ngân hàng sẽ ổn định vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Chính phủ, Quốc hội giao.

Hậu Lộc
Phiên bản di động