Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn

Kiểm tra, giám sát, thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Việc đảm bảo tiến độ là yêu cầu quan trọng, nhưng không phải vì chạy theo tiến độ, kế hoạch mà không đảm bảo chất lượng công trình. Các dự án giáo dục, y tế đều cấp bách, đặc biệt trong tu bổ, cải tạo di tích cần hết lức lưu ý phối hợp với Bộ và chuyên gia trong quá trình thẩm tra, thẩm định đảm bảo chất lượng.
Hàng nghìn dự án chậm tiến độ, tăng lên qua các năm gây thất thoát, lãng phí Huyện Sóc Sơn, Hà Nội: Quyết tâm cao hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 Hà Nội: Công khai 23 dự án vốn ngoài ngân sách vi phạm bị thu hồi
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Chiều 31/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội đã chủ trì hội nghị giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo những tháng cuối năm 2022.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Thường trực; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các đơn vị, địa phương của thành phố.

Hà Nội bố trí 3.006,57 tỷ đồng để thực hiện 252 dự án

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn, tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND thành phố về đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo, thành phố dự kiến đầu tư 1.469 dự án với kinh phí 49.203 tỷ đồng.

Đến nay, ngân sách thành phố đã bố trí 11.423,472 tỷ đồng, đạt 27,8% kế hoạch cho các dự án xây dựng giáo dục, y tế, tu bổ di tích. Trong đó, tính riêng từ khi ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND đến nay, thành phố đã bố trí 3.006,57 tỷ đồng (trong tổng số 11.423,472 tỷ đồng đã phân bổ) để thực hiện 252 dự án.

Đối với ngân sách cấp huyện bố trí đối ứng để thực hiện đầu tư các dự án là 15.877,7 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã bố trí vốn đối ứng các dự án được ngân sách thành phố hỗ trợ gồm 677,075 tỷ đồng (đạt 11,2% tổng số vốn đăng ký tại kế hoạch). Một số huyện chưa bố trí vốn đối ứng cho các dự án (Thanh Oai, Ứng Hòa). Một số huyện, thị xã bố trí vốn với tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch đã đăng ký (Sơn Tây 1,5%, Sóc Sơn 8,68%, Phúc Thọ 6,57%, Phú Xuyên 4,7%, Mê Linh 9,4%, Chương Mỹ 2,8%, Thường Tín 3,3%). Các huyện: Đông Anh, Đan Phượng, Quốc Oai đã bố trí vốn đối ứng đạt trên 40% kế hoạch.

Về ngân sách các quận bố trí thực hiện các dự án là 17.066,3 tỷ đồng. Các quận tự cân đối nguồn lực triển khai các dự án thuộc 3 lĩnh vực để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và mục tiêu của kế hoạch. Đến nay, một số quận như Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên chưa báo cáo tình hình thực hiện.

Về tiến độ thực hiện các dự án cấp thành phố quản lý (có 9 dự án tu bổ di tích phân kỳ đầu tư sau năm 2025), đến nay đã giao các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 147/236 dự án. Trong đó, 55 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 29 dự án đã đầu tư xây dựng (trong đó đã hoàn thành 11 dự án, đang xây dựng 18 dự án).

Các dự án cấp huyện được ngân sách thành phố hỗ trợ, giai đoạn 2021-2025, thành phố dự kiến hỗ trợ cấp huyện đầu tư 1.083 dự án/tổng số 1.233 dự án (phân kỳ đầu tư sau năm 2025 đối với 150 dự án tu bổ di tích). Đến nay, đã triển khai đầu tư xây dựng 464 dự án, đạt 42% kế hoạch (trong đó, đã hoàn thành 120 dự án, đang thi công 344 dự án); có 2 dự án vướng mắc (thuộc huyện Chương Mỹ và Phú Xuyên do vướng quy hoạch); 427 dự án đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư (đã được duyệt chủ trương đầu tư, duyệt dự án, đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật); còn 228 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư. Cơ bản tất cả các dự án đủ điều kiện bố trí vốn đều đã được thành phố cân đối bố trí theo nhu cầu, nhưng một số huyện chưa bố trí vốn đối ứng đúng kế hoạch.

Không vì chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng tới chất lượng công trình

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên chỉ ra những điểm vướng về quy hoạch, sử dụng đất, kinh phí và đề nghị Ban Chỉ đạo có thời hạn cho các đơn vị thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2022, trường hợp đặc biệt thì để sang 2023. Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND TP đề nghị rà soát kỹ về vốn đối ứng để có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, liên quan đến đề xuất về tiêu chí xây dựng 70 trường tiên tiến, đây là nội dung mới. Với trường tư thục có dễ hơn, nhưng với trường công thì căn cứ vào đâu để đề xuất và đề xuất như thế nào?. Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Giao dục và Đào tạo TP tiếp tục rà soát các tiêu chí mới để điều chỉnh.

Liên quan đến việc chuyển các bệnh viện của Bộ, ngành về TP, Hà Nội đã rất chủ động, có văn bản gửi các Bộ, ngành nhưng hiện chỉ mới Bộ Giao thông vận tải có văn bản trả lời. Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cũng nêu, hiện nay chưa địa phương nào thực chuyển các bệnh viện về TP, Hà Nội đang triển khai quyết liệt, Bộ Y tế cũng đang tham mưu cho Chính phủ bàn giao một số bệnh viện của Bộ về địa phương. TP sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ để Chính phủ có chỉ đạo chung về nội dung này nhằm có sự thống nhất trong trong chỉ đạo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra là yêu cầu rất quan trọng, thúc đẩy các nhiệm vụ chung của TP. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các sở, ngành, quận, huyện và rà soát lại kế hoạch triển khai. Trong đánh giá kết quả thực hiện được, cần thể hiện rõ đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào làm chưa tốt. Với đơn vị làm tốt thì biểu dương, đơn vị làm chưa tốt thì nhắc nhở. Với các quận, huyện chưa thành lập Ban Chỉ đạo cần thực hiện thành lập sớm.

Phó Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các công trình, dự án, trong đó kế hoạch chủ yếu nhất là từ năm 2022-2025 và các năm tiếp theo là rất quan trọng. Với các dự án đã phân cấp cho các quận, huyện, cần tập trung rà soát, thống kê định lượng được tiến độ thực hiện các dự án, trên cơ sở đó, phê duyệt chủ trương đầu tư dứt điểm trong năm 2022. Cùng đó, các quận cần rà soát việc bố trí nguồn lực cho 3 chương trình này; Các sở, ngành theo dõi, tổng hợp, rà soát, hướng dẫn.

Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, việc đảm bảo tiến độ là yêu cầu quan trọng, nhưng không phải vì chạy theo tiến độ, kế hoạch mà không đảm bảo chất lượng công trình. Các dự án giáo dục, y tế đều cấp bách, đặc biệt trong tu bổ, cải tạo di tích cần hết lức lưu ý phối hợp với Bộ và chuyên gia trong quá trình thẩm tra, thẩm định đảm bảo chất lượng.

Theo Chủ tịch HĐND TP, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, quan trọng nhất là phối hợp tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch kiến trúc, đất đai... cho các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư. Chủ tịch HĐND TP đề nghị, UBND TP tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý dự án trong quá trình triển khai, qua đó đảm bảo được đúng tiến độ. Cùng với đó, Sở Xây dựng khi có báo giá cần sát thực tế để triển khai; Sở Y tế nghiên cứu để kêu gọi vốn đầu tư vào xã hội hóa y tế.

Ban Chỉ đạo duy trì thực hiện việc kiểm đếm, đôn đốc các đơn vị, đặc biệt tháo gỡ khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, cùng đó tổ chức kiểm tra, giám sát.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động