Kiểm toán Nhà nước vào cuộc, VietinBank giảm cả trăm tỷ lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của VietinBank giảm gần 172 tỷ đồng sau khi Kiểm toán Nhà nước vào cuộc kiểm toán, xuống còn 6.559 tỷ đồng.
Xử phạt VietinbankCapital do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán Khát vốn, VietinBank chuẩn bị phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố thông tin cho biết, ngày 27/11, nhà băng này nhận được Công văn số 538/KTNN-TH ngày 21/11/2019 của Kiểm toán nhà nước về việc gửi báo cáo kiểm toán năm 2018 của VietinBank.

Theo đó, VietinBank đã thực hiện điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập theo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

kiem toan nha nuoc vao cuoc vietinbank giam ca tram ty loi nhuan
Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của VietinBank giảm gần 172 tỷ đồng sau khi Kiểm toán Nhà nước vào cuộc kiểm toán, xuống còn 6.559 tỷ đồng.

Do Kiểm toán Nhà nước chỉ điều chỉnh số liệu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất nên VietinBank phải điều chỉnh tương ứng với bảng cân đối kế toán riêng lẻ và báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ.

Việc điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được thực hiện cho số liệu đầu kỳ báo cáo tài chính quý 4/2019, các số liệu trên báo cáo tài chính quý 1, 2 và 3/2019 giữ nguyên không thay đổi.

Cụ thể, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng được điều chỉnh giảm 120 tỷ đồng, từ 14.256 tỷ đồng xuống 14.084 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tăng từ 7.751 tỷ đồng lên 7.803 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của VietinBank giảm gần 172 tỷ đồng, xuống còn 6.559 tỷ đồng. Sau khi, trừ thuế thu nhập doanh nghiệp 1.281 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 139 tỷ đồng xuống còn 5.277 tỷ đồng.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile