Kiểm toán Nhà nước “soi” nhiều “ông lớn” về quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước

Theo kế hoạch, trong năm 2021, 21 tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng sẽ được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2020.
'Điểm mặt' nhiều doanh nghiệp Nhà nước dính sai phạm đất đai, mất an toàn tài chính Kiểm toán lo ngại khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1688/QĐ-KTNN ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2021.

Theo quyết định, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, tăng 23 cuộc so với kế hoạch kiểm toán năm 2020.

Năm 2021 Kiểm toán Nhà nước lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với chuyên đề, chủ đề được lựa chọn.

Trong đó, về lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước sẽ lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có quy mô lớn để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nuớc năm 2020 kết hợp với việc đánh giá công tác cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước “soi” nhiều “ông lớn” về quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng ưu tiên kiểm toán việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội về sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; kiến nghị xử lý các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ; đầu tư ngoài ngành, đầu tư ra nước ngoài không hiệu quả…

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng, tổng công ty tài chính, bảo hiểm có quy mô lớn để đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng nhằm đánh giá việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, trọng tâm là cải thiện và nâng cao năng lực tài chính; xử lý nợ xấu...

Chiếu theo danh sách các đơn vị sẽ được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2020 gồm 21 tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng.

Theo đó, các đơn vị nằm trong diện kiểm toán gồm: Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu, Tập đoàn Hóa chất, VNPT, Tổng công ty Khí Việt Nam, Mobifone, SCIC, Tổng công ty Thép, ACV, VietinBank, PVcomBank, Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội...

Văn Huy
Xem phiên bản mobile