Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng

Sơ bộ kết quả kiểm toán 8 tháng đầu năm 2022, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 102 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không phù hợp.
Bí thư Hòa Bình Ngô Văn Tuấn làm Phó Tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước Sẽ Kiểm toán 25 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ông Trần Sỹ Thanh: Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh nghề kiểm toán
Phó Tổng Kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu
Phó Tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu

Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước.

Phó Tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, đến ngày 31/8/2022 đã xét duyệt 200 kế hoạch kiểm toán, triển khai 184/231 đoàn kiểm toán; Kết thúc kiểm toán 140 cuộc, xét duyệt 202 dự thảo báo cáo kiểm toán; Phát hành 162 báo cáo kiểm toán.

Kết quả kiểm toán cho thấy có đơn vị chưa chấp hành đầy đủ quy định trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; Quản lý tài sản, đất đai, tài nguyên khoáng sản; Quản lý doanh thu, chi phí; Một số chính sách còn bất cập, chậm sửa đổi và chưa sát thực tế, hiệu quả chưa cao…

Sơ bộ kết quả kiểm toán 8 tháng năm 2022 của 162 báo cáo kiểm toán đã phát hành và 6 báo cáo kiểm toán chuyển từ kế hoạch kiểm toán 2021 sang. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 22.036 tỉ đồng; Kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 102 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không phù hợp...

Việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, tổng hợp sơ bộ đến 31.8.2022, các đơn vị đã thực hiện 37.924,2 tỉ đồng, đạt 56,3% (cùng kỳ năm trước 49,9%). Các cơ quan đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 15 văn bản quy phạm pháp luật thay thế các văn bản không phù hợp; Có 24 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện.

Kiểm toán Nhà nước cũng chuyển 8 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện ngay đang trong quá trình kiểm toán sang cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Về kế hoạch kiểm toán năm 2023, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 141 nhiệm vụ kiểm toán, giảm 37 nhiệm vụ so với kế hoạch kiểm toán năm 2022. Trong đó ngoài nhiệm vụ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, trình ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2023...

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản nhất trí với các nguyên tắc định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán và mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2023 đã nêu trong báo cáo.

Thảo luận về kế hoạch kiểm toán năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với mục tiêu, định hướng và lĩnh vực kiểm toán như Kiểm toán Nhà nước đề xuất. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước lưu ý cân nhắc việc lựa chọn kiểm toán một số công trình, dự án chưa khởi công mới hoặc bắt đầu triển khai dự án đang dở dang, ít khối lượng hoàn thành, tránh phải điều chỉnh hoặc giảm kế hoạch do chưa có khối lượng thực hiện để kiểm toán nâng cao hiệu quả, hiệu lực kiểm toán.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo; Thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng lãng phí, tiêu cực, tham nhũng ngay trong lực lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Anh Đức
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile