Kiểm toán lo ngại khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines

Nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines đang cao hơn 18.444 tỷ đồng so với tài sản ngắn hạn và một số lý do khác khiến Vietnam Airlines bị lo ngại về khả năng hoạt động liên tục.
Vietnam Airlines có tân Chủ tịch, thông qua kế hoạch lỗ gần 15.200 tỷ đồng Vietnam Airlines nợ vay "ngập cổ", dòng tiền kinh doanh âm hàng nghìn tỷ đồng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Vietnam Airlines ghi nhận khoản lỗ sau thuế hợp nhất 6.678 tỷ đồng, tương đương giảm 540% lợi nhuận so với cung kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp công ty mẹ âm 5.116 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 1.834 tỷ đồng.

Giải trình về vấn đề này, Vietnam Airlines cho biết, đại dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng và trực tiếp đến ngành hàng không toàn cầu. Tổng doanh thu và thu nhập khác 6 tháng đầu năm của công ty mẹ giảm 67,02% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2020 của công ty mẹ giảm 29,9%.

Do mức độ giảm của doanh thu cao hơn mức độ giảm chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm mạnh.

0126 anh 2 2314 1598885676
Máy bay Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam Airlines.

Theo Vietnam Airlines, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 ngoài nguyên nhân liên quan đến giảm lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ còn lợi nhuận sau thuế của các công ty con có liên quan đến cung cấp dịch vụ hàng không cũng giảm mạnh như Vacs, Skypec, Viags...

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính soát xét, công ty kiểm toán (Deloitte) lưu ý, tại thời điểm ngày 30/6/2020, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines cao hơn 18.444 tỷ đồng so với tài sản ngắn hạn. Nửa đầu năm, tổng công ty lỗ 6.678 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 5.362 tỷ đồng.

Theo đơn vị kiểm toán, dịch bệnh Covid-19 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Khả năng hoạt động liên tục trong 12 tháng tới sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp cũng như diễn biến của dịch bệnh.

''Những điều kiện này cùng các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng quan trọng đến khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines'', công ty kiểm toán nhấn mạnh.

Lãnh đạo Vietnam Airlines trong các cuộc họp mới đây liên tục nhấn mạnh công ty đang trong tình thế vô cùng cấp bách.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Vietnam Airlines cho biết dự kiến cuối tháng 8 cạn tiền. Hiện, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền đã và đang xem xét triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính cho Công ty để duy trì thanh khoản và hoạt động liên tục.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội cổ đông thông qua, Vietnam Airlines đặt mục tiêu dần khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu tổng sản lượng vận chuyển hành khách là 14,5 triệu lượt, doanh thu hợp nhất là 40.586 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 32.535 tỷ đồng. Mức lỗ hợp nhất không vượt 15.177 tỷ đồng, lỗ công ty mẹ không vượt 14.487 tỷ đồng.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile