Kiểm soát để tránh thao túng, không cản trở doanh nghiệp huy động trái phiếu

Chính phủ kiểm soát huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán để tránh đầu cơ, thao túng, thổi giá và không cản trở doanh nghiệp đủ năng lực, hiệu quả kinh doanh tốt… có thể huy động vốn để phục hồi, phát triển.
Ba yếu tố giúp khôi phục thị trường trái phiếu doanh nghiệp Công ty Bất động sản Fuji Nutri Food chậm trả lãi cho lô trái phiếu nghìn tỷ đồng Nhiều doanh nghiệp làm dự án bất động sản chủ yếu dựa vào phát hành trái phiếu

Tại dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững của Chính phủ, các giải pháp quan trọng được đưa ra với mục đích tháo gỡ khó khăn về thể chế, nguồn vốn cho các doanh nghiệp bất động sản.

Theo đó, liên quan đến các vướng mắc về nguồn vốn, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, khơi thông dòng vốn tín dụng, cũng như hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước.

Chính phủ cho biết, chủ trương thời gian tới sẽ có biện pháp giảm lãi suất cho vay và tiếp tục cấp tín dụng với lĩnh vực bất động sản, tập trung các dự án, phương án vay vốn khả thi, khách hàng có năng lực tài chính, khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn.

Đặc biệt, Chính phủ cũng sẽ ưu tiên xem xét cho vay đối với các dự án phục vụ tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, có hiệu quả, thanh khoản tốt như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, văn phòng cho thuê, bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp...

Kiểm soát để tránh thao túng, không cản trở doanh nghiệp huy động trái phiếu
Ảnh minh họa

Về vấn đề vốn trái phiếu, dự thảo nghị quyết tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động huy động vốn, gồm phát hành trái phiếu, của các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, Chính phủ sẽ tiếp tục kiểm soát huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán để tránh đầu cơ, thao túng, thổi giá. Đồng thời cũng không cản trở doanh nghiệp đủ năng lực, hiệu quả kinh doanh tốt… có thể huy động vốn để phục hồi, phát triển.

Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản, tổ chức tín dụng liên quan doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, không có tài sản đảm bảo…

Bộ Tài chính dự kiến được yêu cầu rà soát, đánh giá khả năng thanh toán của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong đó có nhóm doanh nghiệp bất động sản, nhất là các trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2022 và năm 2023.

Trường hợp có khó khăn, doanh nghiệp đàm phán với nhà đầu tư để xem xét biện pháp hài hòa, hiệu quả để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu, cơ cấu lại lãi suất, thời hạn thanh toán, các điều kiện chi trả, thanh toán, phù hợp với tình hình thực tế. Bộ Tài chính cũng được giao nghiên cứu phương thức doanh nghiệp hoán đổi nợ trái phiếu bằng tài sản, bất động sản...

Chính phủ đồng thời chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giám sát chặt thị trường chứng khoán phái sinh, chuẩn bị nền tảng giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm phát triển thị trường thứ cấp.

Bên cạnh đó, nhằm tháo gỡ khó khăn về suy giảm niềm tin của nhà đầu tư, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh công bố, công khai, minh bạch thông tin, bên cạnh tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi đưa thông tin không chính xác.

Với vướng mắc lớn nhất của thị trường liên quan đến pháp lý, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ, khả thi.

Về nhà ở xã hội, theo dự thảo, để đảm bảo nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ sẽ đề xuất Quốc hội dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn. Trong đó, chủ đầu tư được vay ưu đãi 50% của gói, số còn lại dành cho khách hàng cá nhân là người mua, thuê, mua nhà vay.

Trong lúc chờ Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Một số chính sách mới được đưa vào dự thảo gồm: Giao đất không thu tiền sử dụng đất, chủ đầu tư được chuyển nhượng nhà ở xã hội gắn với chuyển quyền sử dụng đất; địa phương chịu trách nhiệm bố trí và đảm bảo quỹ đất.

Về tín dụng, Chính phủ dự kiến giao Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm rà soát việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản và có giải pháp phù hợp, hiệu quả góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững theo tinh thần Công điện số 1156/CĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước xem xét, đề xuất phương án tín dụng phù hợp để hỗ trợ cho nền kinh tế trong năm 2023 và các năm tiếp theo; xem xét chỉ đạo, hướng dẫn giãn nợ gốc, lãi vay cho các doanh nghiệp bất động sản khó khăn (doanh nghiệp, dự án bất động sản phục vụ tiêu dùng, sản xuất, công nghiệp, du lịch, nghỉ dưỡng...); chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng;

Hậu Lộc
Phiên bản di động