Khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện giao thông

Khuyến cáo phòng chống COVID-19 (nCoV) cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng.
Xem phiên bản mobile