Không tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh tiểu học ra khỏi TP HCM

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM yêu cầu các đơn vị giáo dục rà soát, chấn chỉnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh trên địa bàn TP.
Làm sao hạn chế rủi ro khi tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa?Hải Dương: Dừng tổ chức ăn bán trú; tạm dừng các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa
Sở GDĐT TP Hồ chí Minh yêu cầu không tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh tiểu học ra khỏi TP (Ảnh minh hoạ)
Sở GDĐT TP HCM yêu cầu không tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh tiểu học ra khỏi TP (Ảnh: Một hoạt động trải nghiệm của học sinh tiểu học)

Cụ thể, các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp phải đảm bảo tính thiết thực, gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông; Chú trọng công tác an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức; Hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm.

Khối giáo dục mầm non thực hiện theo văn bản số 5340/SGDĐT-GDMN ngày 30/12/2022 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động giáo dục trải nghiệm ngoài nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non.

Đối với khối tiểu học, Sở yêu cầu thực hiện ngoại khoá thông qua 4 loại hình chủ yếu là sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt động câu lạc bộ. Các hoạt động này tổ chức với quy mô nhóm, lớp học, khối lớp và tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài nhà trường.

“Trong quá trình tổ chức, cần đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia và không tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh ra khỏi TP HCM”, Sở GDĐT TP HCM nhấn mạnh.

Với học sinh trung học, Sở GDĐT quy định các đơn vị giáo dục thực hiện đúng theo văn bản số 3468/SGDĐT-GDTH ngày 22/9/2022 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp; Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp trong trường trung học năm học 2022 - 2023.

Riêng khối giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình, thời gian tổ chức phù hợp với mục tiêu giáo dục, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên (bao gồm Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Phân hiệu có Giáo dục thường xuyên) theo quy định của Bộ GDĐT.

Ngoài ra, các đơn vị nêu trên cần tuân thủ văn bản số 4748/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 1/12/2022 của Sở GDĐT TP HCM về hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập trong chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Bảo Anh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động