Không để tâm lý ngại va chạm, né tránh việc khó trong công tác tổ chức Đại hội

Sáng 18/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại, giải đáp những nội dung về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung được bầu làm Bí thư Chi bộ Trung tâm DVVL và HTTN Hà Nội [Video] Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy đã báo cáo, trao đổi về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp theo các lĩnh vực công tác.

Trao đổi về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp và các vấn đề liên quan, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo lưu ý, trong quá trình xây dựng các đề án nhân sự phải đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ... Việc xây dựng đề án nhân sự phải đảm bảo xong trước 30 ngày khi tổ chức Đại hội.

Đáng chú ý, việc xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ này có một số vấn đề mới như khảo sát nhân sự (hồ sơ, chính trị nội bộ, sinh hoạt nơi cư trú và gia đình) trình Thường trực, Ban Thường vụ thông qua mới thực hiện.

Hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đề nghị, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội.

Về công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp... Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, các cấp ủy cần hết sức quan tâm, triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là liên quan đến nhân sự Đại hội; những Đảng bộ còn có vấn đề phải quan tâm củng cố và những Đảng bộ có cán bộ luân chuyển.

khong de tam ly ngai va cham ne tranh viec kho trong cong tac to chuc dai hoi

Các đại biểu dự Hội nghị

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng lưu ý, các cấp ủy đảng cần đặc biệt nắm bắt thông tin trên mạng xã hội để kịp thời xử lý, đấu tranh, phản bác nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và làm thất bại các âm mưu xuyên tạc, lợi dụng đại hội để chống phá.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Ngay sau khi có Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, từ kinh nghiệm triển khai của các khóa trước, Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch số 155 về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Thành ủy ban hành các hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thuộc thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai Quyết định số 8181-QĐ/TU thành lập 16 đoàn công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các đại biểu quán triệt sâu sắc các nội dung đã phổ biến tại Hội nghị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tất cả các khâu, các công việc để Đại hội Đảng bộ các cấp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cũng như hệ thống chính trị Thủ đô.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng cần bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy.

“Trước hết, để thống nhất nhận thức và hành động, các cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác tuyên truyền về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết, chương trình của Thành ủy, của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng.

Đồng thời, chúng ta kiên quyết đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những biểu hiện cơ hội; ngăn ngừa, điều tra và xử lý nghiêm những người tán phát đơn thư tố cáo mạo danh, nặc danh, tung tin bịa đặt, vu cáo, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ... ảnh hưởng đến kết quả Đại hội”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

khong de tam ly ngai va cham ne tranh viec kho trong cong tac to chuc dai hoi

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, các cấp ủy phải đầu tư thỏa đáng cho công việc xây dựng dự thảo báo cáo trình Đại hội, bảo đảm chất lượng về nội dung và đổi mới; tránh tư tưởng chuẩn bị Đại hội chỉ quan tâm về nhân sự mà coi nhẹ các nhiệm vụ quan trọng khác.

Việc xây dựng Văn kiện Đại hội cần đảm bảo nghiêm túc và khách quan, các nhiệm vụ giải pháp phải phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị mình. Công tác nhân sự cấp ủy phải bảo đảm đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bộ; đúng nguyên tắc, quy trình; vừa mở rộng, phát huy dân chủ, vừa giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu trong quá trình chỉ đạo Đại hội các cấp, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cần chủ động nắm chắc tình hình, rà soát những địa phương, đơn vị xã, phường, thị trấn, tổ chức cơ sở Đảng còn có những vấn đề phức tạp, đơn thư khiếu nại chưa được giải quyết, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy.

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng nắm chắc tình hình đơn thư tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội; tập trung chỉ đạo giải quyết, kết luận rõ ràng, vừa để bảo vệ cán bộ, vừa không để những người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp.

“Nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố từ nay đến Đại hội rất nặng nề. Cùng lúc chúng ta phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng bất lợi.

Để Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn thành phố… Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong quá trình lãnh đạo, điều hành, không để tâm lý ngại va chạm, né tránh việc khó”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile