Khởi động Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã khởi động Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”.
Unilever Việt Nam đóng góp cho kinh tế tuần hoàn về quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam Nguy cơ "đại dương sẽ có nhiều nhựa hơn cá": Thế giới cần "thay đổi" Cùng gen Z hình thành thói quen tiêu dùng xanh

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, tăng trưởng của ngành du lịch đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động của du khách cũng góp phần làm tăng rác thải nhựa ra môi trường.

Nhận thức được vấn đề này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chủ động huy động các nguồn lực để hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Hiệp hội đã đề xuất Dự án hướng tới mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch và được UNDP chấp thuận tài trợ thực hiện trong hai năm 2023 và 2024.

Khởi động Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”
Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn trong lĩnh vực du lịch

Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của quốc gia.

Dự án được triển khai trong 2 năm 2023 - 2024 với 3 hợp phần chính: Truyền thông nâng cao nhận thức về giảm rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch; Thí điểm áp dụng các giải pháp, sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa tại một số khu/điểm du lịch tại Ninh Bình và Quảng Nam, áp dụng thí điểm và ban hành “Bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa”; Xây dựng Kế hoạch hành động về giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch và ứng dụng quản lý rác thải nhựa đối với doanh nghiệp du lịch.

Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, ước tính lượng chất thải nhựa do khách du lịch thải ra các khu du lịch biển Việt Nam đến năm 2019 là khoảng 230.110 tấn, trung bình một ngày mỗi khách du lịch thải ra môi trường từ 5 - 10 túi ni-lông; 2 - 4 vỏ chai nhựa, hộp sữa và các vật dụng cá nhân bằng nhựa dùng 1 lần khác.

Vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa nếu không được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững du lịch, sự bảo tồn và đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài quý hiếm, tới vẻ đẹp cảnh quan, môi trường và qua đó ảnh hưởng tới hình ảnh, sức hấp dẫn, khả năng cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.

PV
Phiên bản di động